ข้าพเจ้า นางสาวพัชริดา ฤทธิ์ธวัช เจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภท ประชาชน ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบสมบูรณาการ ประจำพื้นที่คำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 

        ในเดือนกันยายนนี้ ข้าพเจ้าและทีมงานที่ได้รับมอบหมายงานประจำตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ ได้ทำการประชุมเพื่อหาแนวทางในการปฎิบัติงาน และได้ลงพื้นที่ปฎิบัติงานในชุมชน โดยการจัดเตรียมหาต้นกกที่มีอายุประมาณ 2-3 เดือนให้ได้ปริมาณที่เพียงพอในการทอเสื่อกก จากนั้นได้นำมาล้างทำความสะอาด แล้วคัดเลือกไหลเพื่อตัดให้มีขนาดที่เท่ากัน แล้วใช้มีดคมในการกรีดต้นกกให้เป็นเส้น จากนั้นก็นำไปตากแดดให้แห้งประมาณ 2-3 แดด โดยกกจะเปลี่ยนสีเป็นเขียวหรือขาว แล้วทำมาเก็บไว้เพื่อรอการย้อมสีในขั้นตอนต่อไป 

รูปภาพประกอบกิจกรรม

 

อื่นๆ

เมนู