สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิมพ์วิภา กันหาวรรณะประเภทบัณฑิตจบใหม่ ผู้ปฏิบัติงานตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน

เนื่องจากสถานการณ์โควิท-19 อาจารย์ผู้ดูแลประจำตำบลได้มีการจัดการประชุมออนไลน์ขึ้นมาเพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงาน
โดยที่ผ่านมาดิฉันและทีมงานได้จัดกิจกรรมรณรงค์การส่งเสริมการฉีดวัคซีนป้องกันโควิท-19 ผลปรากฏว่าชาวบ้านได้กระตือรือร้นและมีการเข้ารับการฉีดวัคซีนกันมากขึ้นซึ่งเป็นผลดีมากๆ
ส่วนการปฏิบัติงานในเดือนสิงหาคม 2564 ดิฉันและทีมงานได้ลงพื้นที่ขุดบ่อเพื่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินที่บ้านหนองม่วงหมู่ 10 และได้เตรียมวัสดุอุปกรณ์ไว้ทั้งหมดโดยมีเป้าหมาย 10 บ่อและจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินเรียบร้อยทั้งหมด 10 บ่อ โดยในการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินนั้นดิฉันและทีมงานได้บรรยายให้ความรู้ถึงประโยชน์วิธีการทำและลงมือทำให้ชาวบ้านดูเพื่อนำไปใช้ในการสร้างต่อไปในภายภาคหน้า

จากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานผลปรากฏว่าชาวบ้านสนใจในการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินและต้องการให้ทีมงานทำให้เพิ่มอีก

อื่นๆ

เมนู