สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิมพ์วิภา กันหาวรรณะประเภทบัณฑิตจบใหม่ ผู้ปฏิบัติงานตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน

       เนื่องจากสถานการณ์โควิท-19 โดยที่ผ่านมาดิฉันและทีมงานได้จัดกิจกรรมแจกถุงยังชีพให้แก่ชาวบ้านในบ้านโชคหมู่ที่ 15 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

      ในเดือนกันยายน 2564 ดิฉันและทีมงานได้ลงพื้นที่ขุดบ่อเพื่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินที่บ้านหนองม่วงหมู่ 10 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ และได้เตรียมวัสดุอุปกรณ์ไว้จัดทำธนาคารน้ำใต้ดินทั้งหมด 10 บ่อ โดยในการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินนั้นดิฉันและทีมงานได้บรรยายให้ความรู้ถึงประโยชน์วิธีการทำและลงมือทำให้ชาวบ้านดูเพื่อนำไปใช้ในการสร้างต่อไปในภายภาคหน้า
จากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานผลปรากฏว่าชาวบ้านสนใจในการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินและมีความต้องการให้ทีมงานสร้างธนาคารน้ำใต้ดินให้แก่ชาวบ้านเพิ่ม

อื่นๆ

เมนู