สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิมพ์วิภา กันหาวรรณะประเภทบัณฑิตจบใหม่ ผู้ปฏิบัติงานตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน

เนื่องจากสถานการณ์โควิท-19 อาจารย์ได้จัดประชุมออนไลน์ผ่าน Google meet เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานเพิ่มเติมในเดือนตุลาคม 2564

ในเดือนตุลาคมนี้ดิฉันและทีมงานได้ลงพื้นที่ขุดบ่อเพื่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินที่บ้านสีคิ้วหมู่ที่ 18 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ และได้เตรียมวัสดุอุปกรณ์ไว้จัดทำธนาคารน้ำใต้ดินทั้งหมด 10 บ่อ โดยในการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินนั้นดิฉันและทีมงานได้บรรยายให้ความรู้ถึงประโยชน์วิธีการทำและลงมือทำให้ชาวบ้านดูเพื่อนำไปใช้ในการสร้างต่อไปในภายภาคหน้า และโดยที่ผ่านมาดิฉันและทีมงานได้เก็บข้อมูลการประเมินศักยภาพและผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมใน ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

จากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานผลปรากฏว่าชาวบ้านเกิดความสนใจและร่วมมือในการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินและอยากให้มีโครงการนี้ไปเรื่อยๆ

อื่นๆ

เมนู