สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิมพ์วิภา กันหาวรรณะประเภทบัณฑิตจบใหม่ ผู้ปฏิบัติงานตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน

 

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 คณะอาจารย์และทีมงานได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามความเรียบร้อยของธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางด้านเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ที่หมู่บ้านสีคิ้ว หมู่ที่ 18 ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ทั้งหมด 10 บ่อ

 

ในส่วนของทีมงาน พวกดิฉันได้แบ่งกลุ่มกันลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางด้านเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืนที่บ้านหนองม่วงหมู่ที่ 10 จำนวน 10 บ่อ บ้านทุ่งสว่างหมู่ที่ 7 จำนวน 14 บ่อ และบ้านสำราญโกนหมู่ที่ 17 จำนวน 6 บ่อ รวมทั้งหมด 30 บ่อ

 

และในเดือนธันวาคม 2564 นี้ ดิฉันและทีมงานได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามความเรียบร้อยของธนาคารน้ำใต้ดินจนครบทั้ง 40 บ่อ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

 

อื่นๆ

เมนู