สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิมพ์วิภา กันหาวรรณะประเภทบัณฑิตจบใหม่ ผู้ปฏิบัติงานตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน

การปฏิบัติงานในเดือนกรกฎาคม 2564 นี้ จากการสำรวจพื้นที่บ้านหนองม่วงหมู่ที่ 10 ตำบลสูงเนินอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินและได้ทำการขุดบ่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินไปบางส่วนแล้ว ในเดือนกรกฎาคมนี้ดิฉันและทีมงานได้ขุดบ่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินทั้งหมด 10 หลุมให้แล้วเสร็จเพื่อเตรียมการสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน
อุปสรรคในการทำงาน
จากการลงพื้นที่ขุดบ่อเตรียมไว้เพื่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินปรากฏว่า การขุดบ่อในช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนทำให้การขุดบ่อไว้นั้นไม่ได้ ซึ่งจะทำให้มีน้ำไหลลงขังในบ่อ

อื่นๆ

เมนู