ข้าพเจ้านางสาวรัตนวัณณ์ นาคสวัสดิ์ ประเภท นักศึกษา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงาน ณ ชุมชนต้นสัก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และชุมชนอื่นๆในพื้นที่ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล ในชุมชน

ปัญหาขยะพลาสติกในไทยเริ่มรุนแรงขึ้น แม้ว่าก่อนหน้านี้ภาครัฐจะมีมาตรการงดใช้ถุงพลาสติกในห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ  ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ ชุมชนต้นสัก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จากบริบทที่ข้าพเจ้าได้ลงสำรวจ การกำจัดขยะของคนในชุมชนส่วนใหญ่จะพบว่า มีถังขยะสีน้ำเงินเป็นส่วนใหญ่ มีถังขยะสีเขียวและสีเหลืองบางพื้นที่ โดยการทิ้งขยะนั้นมีการใส่ถุงพลาสติกสีดำ หรือใส่ในถุงพลาสติกจึงนำไปทิ้งที่ถังขยะ ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้มีการแยกขยะ ถังขยะบางพื้นที่มีขยะล้นออกมา เพราะบางพื้นที่ถังขยะไม่เพียงพอ บางพื้นที่ได้นำถุงขยะออกมาไว้ข้างถังขยะ หน้าที่พักอาศัยหรือตามเสาไฟฟ้าในตอนกลางคืน

ดังนั้น จากที่ข้าพเจ้าได้สำรวจบริบทการจัดการขยะในชุมชนต้นสัก พบว่ามีควรมีถังขยะเพิ่ม เพื่อไม่ให้มีการวางขยะไว้นอกถังขยะ และควรมีการแยะประเภทของขยะเพื่อให้ง่ายต่อการคัดกรองมากขึ้นด้วย

อื่นๆ

เมนู