ข้าพเจ้า นางสาวพรหมพร พรหมราช ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ในเดือนสิงหาคมนี้ จากเหตุการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า ทำให้เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก รวมทั้งผลผลิตทางด้านการเกษตรอันเนื่องมาจากจับจับการใช้สอย การหมุนเวียนเงินในท้องถิ่นของชุมชนตำบลหนองบัวนั้นมีการติดขัดเพราะรายได้ส่วนใหญ่มาจากผลผลิตทางการเกษตรทำให้รายได้แต่ละครัวเรือนมีการลดลง จึงมีการออกแบบผลิตภัณฑ์โลโก้เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ซึ่งเป็นการกระชุมออนไลน์ผ่านทางGoogle meet จากการประชุม ทางกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ได้ระดมความคิดเห็นในการออกแบบ พร้อมกับนำเสนอแนวความคิดในการออกแบบ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เราได้ออกแบบโลโก้นั้น แยมมัลเบอร์รี่ สบู่มัลเบอร์รี่ และครีมอาบน้ำมัลเบอร์รี่

อื่นๆ

เมนู