ข้าพเจ้านางสาวรัตนวัณณ์ นาคสวัสดิ์ ประเภท นักศึกษา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงาน ณ ชุมชนต้นสัก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และชุมชนอื่นๆในพื้นที่ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล ในชุมชน

งานที่ได้รับมอบหมายประจำเดือนนี้ คือ การระดมความคิดในการแปรรูปขยะเพื่อเพิ่มมูลค่าจากขยะประเภทกระป๋องและเครื่องดื่ม เพื่อเป็นการลดขยะและนำขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์

ซึ่งในกลุ่มของข้าพเจ้าได้จัดทำประดิษฐ์การแปรรูปขยะจากกระป๋องและเครื่องดื่ม ได้แก่ กระเป๋าสะพายข้าง, กระเป๋าใส่เอกสาร, กระถางแขวนต้นไม้, นาฬิกา จากกระป๋อง และยังมีกระเป๋าขนาดA4และครึ่งA4 จากกล่องนม

 

อื่นๆ

เมนู