ข้าพเจ้านางสาวรัตนวัณณ์ นาคสวัสดิ์ ประเภท นักศึกษา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงาน ณ ชุมชนต้นสัก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และชุมชนอื่นๆในพื้นที่ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล ในชุมชน.

เพื่อเป็นการลดขยะที่ต้องการนำไปกำจัด ในเดือนนี้ พวกเราและชุมชนจึงสนใจนำขยะเปียกมาทำเป็นปุ๋ยหมัก

การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

วัตถุดิบ

1    เศษอาหาร 3 กิโลกรัม

2    น้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาล 1 กิโลกรัม

3    หัวเชื้อจุลินทรีย์ 1 ลิตร

4    น้ำสะอาด 1 – 10 ลิตร

วิธีการทำ

1    เตรียมถังมา เทเศษอาหารลงในถัง

2    ผสมกับน้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาลกันน้ำสะอาด คนให้น้ำตาลละลายเข้ากัน หากใช้กากน้ำตาลซึ่งค่อนข้างข้นควรกวนให้เข้ากัน

3    ค่อย ๆ เติมหัวเชื้อจุลินทรีย์ ลงไปในถังน้ำตาล และคนให้เข้ากัน

4    เทน้ำที่ผสมกัน ลงในถังเศษอาหาร

5    ปิดฝาให้สนิท (ไม่ให้แสงและอากาศเข้าได้) บ่มทิ้งไว้ 90 วัน

วิธีใช้

1    ผสมน้ำ 1 : 400 รดราดโคน

2    ผสมน้ำ 1 : 200 – 1000 ฉีดพ่นลำต้นและใบ

ประโยชน์ของปุ๋ยหมักชีวภาพ

1    เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตในดิน และเป็นธาตุอาหารให้กับต้นพืช

2    ช่วยปรับปรุงคุณสมบัติของดินให้เหมาะต่อการเจริญเติบโตของพืช

3    ช่วยให้พืชเจริญเติบโต ต้านทานโรคและแมลงได้

4    ได้ผลผลิตพืชผักที่ปลอดสารเคมี

 

อื่นๆ

เมนู