ข้าพเจ้า นายรณกร ทองนำ  ประเภท นักศึกษา ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งมีทั้งหมด 18 หมู่บ้าน
โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบดูแลโครงการ ดังนี้ 1.อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง 2.อาจารย์วณิชา แผลงรักษา
3.อาจารย์ปัทมาวดี วงษ์เกิด และ 4.ดร.วิษณุ ปัญญายงค์ 

พร้อมทั้งคณะผู้ปฏิบัติงานจำนวน 20 คน ประกอบไปด้วย นักศึกษา 5 คน บัณฑิตจบใหม่ 10 คน และประชาชน 5 คน
—————————————————————————————————————————————————————————

การปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน

วันที่ 7 พฤศจิกายน มีการประชุมเพื่อชี้เเจงเเละมอบหมายหมายการทำงานทั้งทีมงาน ผ่านgoogle meet โดยมีทีมงานบางส่วนซ้อมเพื่อเตรียมตัวเเข่งขัน โครงการhackathon และทีมงานอีกบางส่วนทำการถ่ายทำวิดีโอเพื่อเเข่งขันโครงการhackathon

วันที่ 8-10  พฤศจิกายน  2564  ทางทีมงานตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกษตรกรในท้องถิ่นบ้านกระเจา ตำบลลำดวน  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์ หลังจากนั้นก็จะนำข้อมูลมาให้ ทีมงานที่เป็นนักศึกษาร่วมกันกรอกข้อมูล เข้าสู่ระบบ ของเว็บไซต์ https://cbd.u2t.ac.th/

หลังจากที่ทางทีมงานได้ทำการรวบรวมข้อมูล เกษตรกรในท้องถิ่นมาแล้ว ก็ได้ทำการมอบหมายข้อมูล ให้นักศึกษาได้ทำการกรอกข้อมูล ลงในระบบของเว็บไซต์ https://cbd.u2t.ac.th/ซึ่งข้าพเจ้านั้นได้รับมอบหมายการทำงานทั้งหมด 62 ราย

 

 

อื่นๆ

เมนู