สบู่ เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดร่างกายที่ได้จากปฏิกิริยาของด่างกับไขมันจากพืชหรือสัตว์ ปัจจุบัน สบู่มีการใช้ส่วนผสมชนิดต่างๆเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของสบู่ให้มีลักษณะพิเศษ ตรงตามความต้องการใช้งานที่หลากหลายขึ้น

ปัจจุบันผู้บริโภคนิยมใช้สบู่ที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกันอย่างแพร่หลาย เพราะผู้บริโภคคำนึงถึงสุขภาพและหันมาให้ความสำคัญและเล็งเห็นถึงประโยชน์ของสมุนไพรไทยกันมากขึ้น

ในเดือนนี้กลุ่ม ms-05 ของเรา ได้ลงพื้นที่เชิญชวนกลุ่มสตรีแม่บ้าน ผู้ว่างงาน รวมไปถึง ผู้ที่มีความสนใจในการทำสบู่จากพืชสมุนไพรและผลไม้ที่มีอยู่ในชุมชน เข้ามารับความรู้ รวมไปถึงขั้นตอนและวิธีการทำ จากคณะวิทยากร ผู้ชำนาญการแปรรูป สมุนไพรไทยเพื่อทำสบู่

และสถานที่ที่เราจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เราได้ขออนุญาตกับทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 บ้านหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อขอใช้สถานที่ ศาลาศูนย์เรียนรู้ของชุมชน จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา

ในระหว่างการจัดกิจกรรมนั้น ทางคณะวิทยากรได้อธิบายถึงขั้นตอนวิธีทำ และเทคนิคต่างๆ ในการทำสบู่ อีกทั้ง ยังให้กลุ่ม ผู้ที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ได้ทดลอง ในการทำสบู่ด้วย เพื่อให้ทราบ ถึงวิธีการทำที่ละเอียด

หลังจากที่ได้ทดลองทำผลิตภัณฑ์นี้แล้ว เราได้มอบ สบู่ที่กลุ่มแม่บ้านพึ่งได้ทำนั้น ได้กลับไปลองใช้งาน เพื่อให้ทราบ ถึงผลลัพธ์ที่ได้ ในการใช้สบู่ ในครั้งนี้

 

อื่นๆ

เมนู