MS05 ลงพื้นที่ประจำเดือนสิงหาคม แจกไข่ไก่ ตำบลหนองบัว  อำเภอปะคำ  จังหวัดบุรีรัมย์

จากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19 ระลอกที่3 ทำให้หลายๆหมู่บ้านในแต่ละอำเภอ ถูกปิดการเข้าและออกหมู่บ้านเพื่อป้องกันการติดเชื้อ แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังต้องออกไปทำมาหากินไม่กลัวติดเชื้อ เนื่องจากจำเป็นที่จะต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของตัวเองแล้วครอบครัวจึงไม่สามารถที่จะหยุดอยู่บ้านเฉยๆได้

ทางคณะอาจารย์นักศึกษาและกลุ่มผู้ลงพื้นที่เล็งเห็นความเดือดร้อนของชาวบ้าน จึงจะทำโครงการแจกไข่ให้กับชาวบ้าน และได้ผลการตอบรับจากชาวบ้านเป็นอย่างดี  มีการช่วยเหลือจากกลุ่มอาสาสมัคร แพทย์ ตรวจวัดอุณหภูมิ ฉีดเจลแอลกอฮอลล้างมือ ตามระเบียบที่ทางตำบลตั้งไว้

ไข่ไก่1แผงของแต่ละบ้านก็จะมีคุณค่าทางอาหารและคุณค่าทางจิตใจที่แตกต่างกันออกไป กิจกรรมนี้เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆของทีมMS05

อื่นๆ

เมนู