สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวสุพัตรา ศิริบุตรดา ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ และชาวคณะ ลงพื้นเก็บข้อมูลบ้านไห่มหมู่4 ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์

เก็บข้อมูลการออกแบบการตัดเย็บเสื้อผ้า

ชุมชนช่วยกันออกแบบผ้าพื้นให้เป็นชุด

ชาวบ้านชุมชนมาอบรมทั้งหมด 30 คนที่หมู่บ้านใหม่หมู่ 4 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้อบรมเกี่ยวกับการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้า สตรีชุมชนมีความคิดเห็นการตัดออกแบบเสื้อผ้าสตรีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเสื้อเชิ้ตเสื้อคลุมจากผ้าพื้นบ้าน

อื่นๆ

เมนู