1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง
  4. MS02 ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรมัย์ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน มอบผ้าไหม,แปลงโฉมตัวหนอนหน้าศูนย์ศิลปาชีพ,ทำความสะอาดเตรียมงานกฐินวัดบ้านลำดวน,ทอดกฐินวัดบ้านลำดวน

MS02 ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรมัย์ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน มอบผ้าไหม,แปลงโฉมตัวหนอนหน้าศูนย์ศิลปาชีพ,ทำความสะอาดเตรียมงานกฐินวัดบ้านลำดวน,ทอดกฐินวัดบ้านลำดวน

กระผม นายสุขสันต์ นิรัยรัมย์ ประเภทประชาชน ผู้ปฏิบัติงานตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ  1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด 20 คน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1.ประเภทบัณฑิต 2.ประเภทนักศึกษา 3.ประเภทประชาชน โดยมีคณะอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 4 คน นำทีมโดยอาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง

ผลการปฏิบัติงาน เดือน พฤศจิกายน 

ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมต่างๆ

วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2564 กิจกรรมมอบลายผ้าไหมให้ชาวบ้านบ้านบุและบ้านลำดวน ตัวแทนกลุ่มทอผ้าไหมของชาวตำบลลำดวน เพื่อให้กลุ่มทอผ้าได้ทอลายที่เป็นเอกลักษณ์ของตำบล นั่นคือ ลายดอกลำดวน ออกแบบโดยนักศึกษาในทีมของเราเอง

วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2564 กิจกรรมทำตัวหนอน แปลงโฉมตัวหนอนใหม่ โดยได้รับความร่วมมือจากทีมทหารที่ดูแลศูนย์ศิลปาชีพ เป็นแรงสำคัญในการพัฒนาในครั้งนี้ ซึ่งทางทีมผู้ปฏิบัติงานเอง ก็ได้ร่วมมืออย่างสุดความสามารถจนทำให้ผลที่ได้ออกมาดีเ้ป็นอย่างมากครับ

วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2564 กิจกรรมทำความสะอาดวัดบ้านลำดวน ทางทีมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ทำความสะอาดวัด  เพื่อเตรียมบุญกฐิน ชาวบ้านต่างให้ความร่วมมือในการทำบุญร่วมกันในครั้งนี้ อิ่มทั้งกายทั้งใจ

วันที่30 ตุลาคม พ.ศ.2564 กิจกรรมบุญกฐินที่วัดบ้านลำดวน นำทีมโดยคณะอาจารย์และผู้ปฏิบัติงาน ได้ร่วมงานบุญกฐินกับชาวบ้านบ้านลำดวน,ลำดวนใต่้ในครั้งนี้ ได้มีการทำโรงทานผัดหมี่ ให้ชางบ้านได้รับความอร่อย อิ่มบุญไม่พออิ่มท้องอีกด้วยครับ

ภาพกิจกรรมวันที่ 21 ตุลาคม 2564

ภาพกิจกรรมวันที่ 25 ตุลาคม 2564

ภาพกิจกรรมวันที่ 28 ตุลาคม 2564

ภาพกิจกรรมวันที่ 30 ตุลาคม 2564

อื่นๆ

เมนู