กระผม นาย สุขสันต์ นิรัยรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ  1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย  จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์    ผลการปฏิบัติงานเดือน กรกฎาคม

กิจกรรมสำรวจแหล่งท่องเที่ยว สำรวจธรรมชาติในตำบลลำดวนที่สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางชุมชนได้ จากผลสำรวจทางทีมผู้ปฏิบัติงานพบว่า ตำบลลำดวนนั้นมีจุดเด่นในหลายๆอย่าง  อาทิเช่น แม่น้ำลำชี ป่าไม้ชุมชน มีฝูงนกฝูงปลา สื่อให้เห็นถึงระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ อีกทั้งยังมีแหล่งวัฒนธรรมเขมรทีสืบทอดกันมายาวนาน  เป็นอีก 1 เสน่ห์ที่น่าสนใจ ทำให้ทางทีมผู้ปฏิบัติงานเลือกที่จะนำเสนอจุดเด่นของตำบลลำดวนใหัเป็นที่รู้จักในจังหวัดบุรีรัมย์

 

 

กิจกรรมทำเจล และ สบู่เหลว  ทางคณะทีมอาจารย์และผู้ปฏิบัติได้ร่วมกันจัดกิจกรรมอบรม อสม. ทั้ง 18 หมู่บ้านในการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้มีความรู้ในด้านนี้โดยเฉพาะ  ซึ่งการอบรมครั้งนี้ก็เป็นไปได้ด้วยดีเพราะได้รับความร่วมมือจากทุกๆคน ทำให้ อสม.ได้รับความรู้ในครั้งนี่อย่างเต็มที่ และสามารถนำไปอบรมให้แก่ชุมชนตัวเองได้อีกด้วย

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  คือ การจัดเตรียมอาหาร+น้ำดื่มให้แต่ละกิจกรรม ตามจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม

 

อื่นๆ

เมนู