1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง
  4. MS01(2) การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

MS01(2) การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

ในเดือนพฤศจิกายนนี้เนื่องด้วยสถานการณ์ โควิด -19 ระบาดในขนาดนี้ทำให้การทำงานมีอุปสรรคเนื่องจากจำเป็นต้องจำกัดจำนวนการรวมกลุ่มและการหลีกเลี่ยงการพบปะกับชาวบ้านในพื้นที่เป็นจำนวนมาก

         การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินขึ้นภายชุมชน เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมและปัญหาภัยแล้ง ระบายน้ำลงสู่พื้นดิน เป็นการเติมน้ำลงสู่ใต้ดิน และเป็นการกักเก็บน้ำให้เติมลงสู่น้ำบ่อที่เราใช้หรือบ่อบาดาลที่เป็นแบบระบบปิด วัตถุประสงค์หลักคือต้องการระบายน้ำ เพราะว่าปัญหาในชุมชนในฤดูฝนน้ำระบายไม่ทันน้ำจะท่วมขัง เพราะไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำพอถึงหน้าร้อนก็เจอกับปัญหาภัยแล้ง น้ำไม่พอใช้สำหรับการทำเกษตร  จึงทำธนาคารน้ำใต้ดิน 20 บ่อในชุมชนโดยขุดบ่อลึก 1.5- 2 เมตร  จากนั้นนำเศษวัสดุเหลือใช้ เช่น ก้อนอิฐ ยางรถยนต์ กระป๋องน้ำ ขวดน้ำพลาสติกนำลงไปใส่ในบ่อ ใช้ตะแกรงผ้าเป็นตัวกรอง เศษดินต่างๆ ที่จะไหลลงสู่บ่อ ซึ่งหลังจากที่ได้มีการทำขึ้นพบว่าน้ำบนผิวดินที่มีฝนตกลงมา สามารถระบายลงสู่ใต้ดินได้อย่างรวดเร็ว แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและปัญหาภัยแล้งได้เป็นอย่างดี เนื่องจากในช่วงที่มีน้ำท่วมขังบริเวณนี้ หลังมีการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแล้ว  ทั้งนี้ผู้นำชุมชนได้เตรียมขยายผลที่จะให้ทุกครัวเรือนในพื้นที่ชุมชนรอบๆ  ให้ดำเนินการขุดบ่อลักษณะดังกล่าวซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาภาวะน้ำท่วมและภัยแล้งได้ และในช่วงที่น้ำแล้งก็จะสามารถนำน้ำใต้ดินออกมาใช้ได้

Tags:

อื่นๆ

เมนู