ข้าพเจ้า นาย ธีรภัทร์ จรเข้
เจ้าหน้าที่ อว ประเภท นักศึกษา

ด้วยสถานการณ์การแพร่เชื้อระบาดของโควิด-19 ยังไม่มีวี่เเววที่จะดีขึ้นทำให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานMS05 ไม่สามารถลงพื้นที่ได้ อาจารย์และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานจึงได้มีการจัดประชุมออนไลน์ ปรึกษาหารือเเละระดมความคิดที่จะเเก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในตำบลหนองบัว อีกทั้งยังมีการลงพื้นที่เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยคณะอาจารย์ได้มีการแบ่งหน้าที่งานให้กับผู้ปฏิบัติงานและประสานงานไปยังผู้ใหญ่บ้านเพื่อขอให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่เพื่อที่จะลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม U2T-SROI ที่เป็นเเบบสอบถามเกี่ยวกับตำบลหนองบัวทั้งหมด เพื่อที่จะรวบรวมปัญหานั้นเเล้วหาเเนวทางในการเเก้ไขปัญหาของตำบลหนองบัว

 

 

 

อื่นๆ

เมนู