ข้าพเจ้า นาย ธีรภัทร์ จรเข้

ประเภท นักศึกษา

หลักสูตร MS05 หนองบัว คณะวิทยาการจัดการ

พวกเราลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมกับทีมงานเเละอาจารย์ประจำ ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

ในการทำงานของเดือนธันวาคม เป็นเดือนสุดท้ายที่พวกเราทั้งหมดในตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ทำงานร่วมกัน พวกเราได้นำเสนอสินค้าในชุมชนให้ดูดีมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น น่าสนใจมากขึ้น พวกเราในทีมได้ลงสำรวจสินค้าที่พวกเราสนใจที่จะนำไปพัฒนาต่อ โดยสินค้าแต่ละตัวภายนำตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ มีการนำไปขายภายนอกอยู่เเล้ว พวกเราได้พัฒนาแพ็คเกจสินค้าให้น่าซื้อเเละน่าสนใจมากยิ่งขึ้น การทำงานเดือนสุดท้ายพวกเราได้นำเสนอผลงานที่พวกเราคิดพัฒนาขึ้นมาเสนอแกอาจารย์ ให้อาจารย์ได้รับชมและให้อาจารย์ชี้แนะว่าเราควรปรับปรุงตรงไหนเพิ่มเติม และสุดท้ายทีมงานและอาจารย์ดูแลประจำตำบลได้ลงพื้นที่เพื่อเเนะนำอาหารประจำตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งในที่นี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ที่ดูแลและให้ความรู้พวกเราเป็นอย่างดี และคอยเป็นที่ปรึกษาในเรื่องงานต่างๆที่เกี่ยวกับตำบลที่ได้รับผิดชอบ เเละขอขอบคุณพี่ๆในทีมที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เริ่มโครงการจนสิ้นสุดโครงการทุกคนให้ความช่วยเหลือกันดีมากและเราทำงานเป็นทีมจริงๆช่วยกันทุกคนจริงๆ โดยหวังว่าโครงการหน้าเราจะได้ร่วมงานกันอีก

ผมดีใจมากที่ได้ทำงานร่วมกับทุกคนในทีมงาน ไม่ว่าจะเป็นพี่หรือน้องเเละอาจารย์ที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู