ข้าพเจ้านางสาวรัตนวัณณ์ นาคสวัสดิ์ ประเภท นักศึกษา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงาน ณ ชุมชนต้นสัก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และชุมชนอื่นๆในพื้นที่ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล ในชุมชน
ในกิจกรรม U2T Hackathon 2021 พวกเราตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงที่ผ่าน โดยผ่านการเข้ารอบ 40 ทีมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยเราได้นำเสนอโครงการเกี่ยวกับการลดขยะและลดพลาสติ กซึ่งเราได้เสนอเกี่ยวร้านเติมรักษ์
ร้านค้าเติมรักษ์ที่เราจะทำเป็นร้านค้ารีฟิล โดยการนำขวดใช้หมดแล้ว มาเติมใหม่ โดยเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เช่น สบู่ แชมพูสระผม น้ำยาล้างจาน เป็นต้น โดยวิธีแลกเปลี่ยนสินค้าของเราก็คือมีการใช้เงินซื้อ และนำพลาสติกมาแลก วิธีการสั่งซื้อก็จะมี 2 ช่องทาง คือ จำหน่ายทางหน้าร้าน และสั่งซื้อผ่านออนไลน์ และนอกจากนี้ยังมีความคิดในการจัดตั้งสหกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนในชุมชนอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู