บทความเดือนพฤศจิกายน

NS 01 ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

การทำคอนเทนต์ทางการตลาด

ข้าพเจ้า นายตะวัน  ศรีจันทร์ ประเภท นักศึกษา

หลักสูตร: การพัฒนาสินค้าหัตถกรรม คหกรรมในชุมชนสู่มาตรฐาน NS01

ข้าพเจ้าได้ลงสำรวจเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานในตำบลบ้านด่านประจำเดือนพฤศจิกายน พ. ศ. 2564

วัตถุประสงค์เพื่อจะทำให้สินค้าและชุมชนบ้านด่านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

ในยุคที่ social media มีอิทธิพลต่อคนในสังคม ทุกคนสามารถเข้าถึงมีเดียต่างๆได้อย่างง่ายดายโดยเฉพาะ online media ช่องทางที่สะดวก และรวดเร็วมากที่สุดในปัจจุบัน ทำให้การทำธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่างดุเดือด นักการตลาดหลายๆคนจึงเลือกใช้ content marketing เป็นอาวุธสำคัญในสมรภูมิธุรกิจออนไลน์ครั้งนี้ หลายคนอาจจะคุ้นหูกับคำว่า content marketing แล้วมันคืออะไร? ทำไมเราจึงควรให้ความสำคัญในการทำ content marketing

Content marketing หรือ การทำคอนเทนต์ทางการตลาด คือ การทำการตลาดที่ใช้คอนเทนต์ที่มี “คุณค่า” เป็นเครื่องมือสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย หรือกลุ่มลูกค้าของเรา โดยมีวัตถุประสงค์ทางการตลาดที่แตกต่างกันไป เช่น ต้องการสร้างการรับรู้ให้แบรนด์ สินค้า หรือบริการของเราเป็นที่รู้จักมากขึ้น หรือต้องการเพิ่มยอดขาย เป็นต้น นอกจากนี้คอนเทนต์ยังถือว่าเป็นภาพลักษณ์ หรือตัวแทนของธุรกิจเรา ที่สามารถเปลี่ยนคนธรรมดา ให้กลายมาเป็นลูกค้า และพัฒนากลายเป็นลูกค้าประจำได้อีกด้วย สำหรับรูปแบบของคอนเทนต์ ไม่ได้จำกัดเพียงแค่การเขียนบทความลงเว็บไซต์ หรือเขียนแคปชันบนเฟสบุ๊คเท่านั้น แต่คอนเทนต์สามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ เช่น บทความ, Infographic, VDO และ Podcast เป็นต้น

การเขียน content marketing เริ่มต้นอย่างไรดีสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการเริ่มต้นทำคอนเทนต์ คือ

  1. บุคลิกแบรนด์ของเราเป็นอย่างไร ควรเลือกใช้ภาษาในการสื่อสารแบบไหน
  2. กลุ่มเป้าหมายของเราคือใคร ลูกค้าอยากได้ หรืออยากเห็นอะไรจากแบรนด์ของเรา
  3. วัตถุประสงค์ในการทำ content marketing ครั้งนี้คืออะไร เพื่อกำหนดทิศทางของคอนเทนต์ และเลือกเนื้อหาที่สร้างคุณค่าให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เรากำหนดไว้
  4. แพลตฟอร์มที่ต้องการเผยแพร่คือช่องทางไหน เพื่อสื่อสารไปยังลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และตรงตามแผนการตลาดที่เราวางไว้

หากเราสามารถตอบคำถามทั้ง 4 ข้อนี้ได้ ก็จะช่วยให้การทำ content marketing นั้นง่ายขึ้นมากเลยทีเดียว

ลักษณะคอนเทนต์ที่ดีควรมีลักษณะแบบนี้ คือ

  1. ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพราะหากทำคอนเทนต์ตามกระแส โดยไม่คำนึงถึงกลุ่มเป้าหมาย ผลลัพธ์การเข้ามาชมคอนเทนต์ของเราอาจจะเยอะ แต่กลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ก็ไม่สนใจแบรนด์ของเราจริงๆ เข้ามาแล้วก็ออกไป
  2. ต้องมีความสม่ำเสมอ ทั้งเนื้อหา และเวลาในการเผยแพร่ ไม่บ่อยเกินไปเพราะจะเป็นการสร้างความรำคาญให้ลูกค้า และไม่ขาดหาย เพราะจะทำให้ลูกค้าลืม และไม่สนใจแบรนด์เราก็เป็นได้
  3. ต้องมี “คุณค่า” สิ่งสำคัญที่สุดในการทำ content marketing คือ คอนเทนต์ที่มีคุณค่า เพราะจะเป็นตัวดึงกลุ่มเป้าหมายที่สนใจในแบรนด์ สินค้า หรือบริการของเราจริงๆเข้ามา และยังสามารถรักษากลุ่มเหล่านี้ไว้ได้เรื่อยๆ หากเรายังรักษาคุณค่าของคอนเทนต์ไว้ได้อย่างสม่ำเสมอ การทำ content marketing ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าไม่ได้ถูกยัดเยียดการโฆษณามากเกินไป แต่กลับได้รับสิ่งที่มีคุณค่า มีประโยชน์กับตัวลูกค้าเอง จนลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้า หรือใช้บริการโดยที่เราไม่ต้องทำโฆษณา หรือชักจูงใดๆ

สรุปจากการศึกษาข้อมูลการทำ Content marketing หรือ การทำคอนเทนต์ทางการตลาด และการลงสำรวจเก็บข้อมูลพื้นที่ในครั้งนี้ทำไห้คณะทีมงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ทราบถึงปัญหาของชุมชนในการทำการตลาดกับสินค้าไม่ว่าจะเป็นสินค้า OTOP หรือผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพราะยังขาดการทำการตลาดและการโปรโมทที่ดีทำไห้สินค้าอาจยังไม่เป็นที่ต้งการในทางตลาด ทางคณะทีมงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ตำบลบ้านด่านจึงได้มีการเสนอแนวทางการจัดการปัญหาโดยการจัดไห้มีการอบรมการออกแบบแพคเกจการยกระดับและเพิ่มมูลค่าของสินค้าทำไห้สินค้ามีมูลค่าเพิ่มขึ้นและเป็นที่สนใจของผู้บริโภคและทางตลาด

นายตะวัน ศรีจันทร์

ประเภทนักศึกษา

 

 

อื่นๆ

เมนู