การทำน้ำหมักผลไม้เพื่อสุขภาพ

น้ำหมักผลไม้เป็นเครื่องดื่มยอดนิยมของคนรักสุขภาพ เพราะนอกจากจะได้รับประโยชน์จากสารสกัดในน้ำหมักแล้ว น้ำหมักผลไม้ยังสามารถช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายของเราได้ โดยมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยันแล้วว่าน้ำหมักผลไม้มีสรรพคุณในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการช่วยในเรื่องของ ระบบย่อยอาหาร การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย รวมไปถึงในเรื่องของสุขภาพในด้านต่างๆ อีกด้วย

ในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ ข้าพเจ้าและทีมปฏิบัติงาน ซึ่งนำทีมโดยคณาจารย์ ได้ร่วมรับฟังวิธีการและกระบวนการทำน้ำหนักผลไม้เพื่อสุขภาพ โดยได้เชิญท่านวิทยากรมามอบความรู้และประสบการณ์ในด้านของการทำน้ำหมักผลไม้เพื่อสุขภาพ ให้อย่างละเอียดเพื่อที่จะได้น้ำหมักผลไม้เพื่อสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและคุณประโยชน์ต่อร่างการอย่างสมบูรณ์โดยมีประชาชนในพื้นที่ที่มีความสนใจในเรื่องนี้ได้เข้ามาร่วมรับฟังเพื่อนำความรู้ไปต่อยอด เมื่อหลังจากที่เราได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนอย่างละเอียดแล้วจึงได้เริ่มลงมือทดลองปฏิบัติจริง โดยแต่ละขั้นตองจะมีวิทยาการคอยให้คำแนะนำอยู่เสมอ จากนั้นได้ร่วมกันจัดทำน้ำหมักขึ้นมา โดยวัสดุที่ใช้หลักๆก็คือผลไม้ที่สะดวกต่อการจัดหาหรือผลไม้ที่เกิดตามช่วงฤดูกาลในพื้นที่ เพื่อจะได้สะดวกต่อการจัดหา ถือเป็นการจัดสรรทรัพยากรในพื้นที่เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า ที่ขาดไม่ได้คืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่จะนำมาช่วยให้น้ำหมักผลไม้ของเรามีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักอนามัยข้างต้นนั้นจะมีเครื่องชั่งน้ำหนักที่จะช่วยให้ได้ปริมาณที่พอเหมาะและเครื่องวัดค่าความหวานที่จะช่วยวัดน้ำตาลและความหวานของผลไม้ที่เราเตรียมมาเพื่อที่จะได้กำหนดปริมาณที่เหมาะสม นอกจากนี้อุปกรณ์ที่เป็นจำพวกภาชนะจะต้องมีความสะอาดอย่างมากต้องผ่านการล้างฆ่าเชื้อโดยใช้น้ำร้อนเพื่อที่จะได้ไม่มีสิ่งใดมาปนเปื้อน

ในขั้นตอนของการหมัก ซึ่งข้าพเจ้าได้ทดลองหมักองุ่น เริ่มต้นจากการนำองุ่นไปล้างน้ำสะอาด จากนั้นนำมาคั้น เมื่อได้น้ำที่คั้นมาแล้ว ก็วัดค่าความหวานเพื่อกำหนดปริมาณให้เหมาะสม จากนั้นนำน้ำองุ่นที่ได้ใส่เตรียมไว้ในโหลแก้วที่มีความสะอาด เพื่อนำมาผสมกับน้ำใบเตยและหัวเชื้อที่ได้จัดเตรียมไว้ จากนั้นทำการหมักโดยทิ้งไว้ประมาณ 1 อาทิตย์ ในช่วงเวลานี้น้ำหมักจะเริ่มเปลี่ยนจากน้ำตาลเป็นแอลกอฮอล์และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นผลทำให้เกิดฟองที่ด้านบนของขวดโหล ตามระยะเวลาที่พอเหมาะ ข้าพเจ้าและทีมปฏิบัติงานได้ทำการทดลองชิม พบว่าน้ำหมักมีกลิ่นและรสชาติของแอลกอฮอล์มีความหวานของผลไม้ที่เข้ากันได้อย่างพอดี ถือเป็นการทดลองการทำน้ำหมักผลไม้เพื่อสุขภาพที่ประสบผลสำเร็จตามที่คาดหวังไว้ และยังสามารถนำความรู้ไปต่อยอดในอนาคตได้อีกด้วย

 

การเก็บข้อมูลกลุ่มผู้เปราะบาง

ข้าพเจ้าและทางทีมปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ไปยังตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสำรวจและเก็บข้อมูลกลุ่มผู้เปราะบาง ในพื้นที่ ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ไปยัง หมู่6 หมู่7 และหมู่10 โดยเบื้องต้นได้เข้าไปพูดคุยรายละเอียดและแจ้งจุดประสงค์ให้กับทางผู้นำของหมู่บ้านให้รับรู้ก่อนที่ข้าพเจ้าและทีมปฏิบัติงานจะลงพื้นที่เก็บข้อมูล ซึ่งข้อมูลที่ได้พบว่ามีกลุ่มเปาะบางอยู่จำนวนหนึ่ง ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีรายได้น้อยไม่มีที่ดินทำกินรวมไปถึงผู้ที่ไม่สามรถช่วยเหลือตนเองได้ ข้าพเจ้าและทางทีมปฏิบัติงานได้เข้าไปขออนุญาตเก็บข้อมูลและพูดคุยทำความเข้าใจกับกลุ่มผู้เปาะบางก่อนการเก็บข้อมูลทุกครั้ง 

วิดิโอการปฏิบัติงาน

ED03 อบรมการเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางและการทำน้ำหมักเพื่อสุขภาพ ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม วิดีโอแสดงกิจกรรมในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

 

อื่นๆ

เมนู