1. หน้าแรก
 2. ประชาสัมพันธ์
 3. แนวทางการปฏิบัติในการเรียกบัญชีสำรองของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ

แนวทางการปฏิบัติในการเรียกบัญชีสำรองของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ

แนวทางการปฏิบัติในการเรียกบัญชีสำรองของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ

(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

……………………………………………………………………..

          กรณีมีผู้จ้างงานลาออกหรือสละสิทธิ์ อาจารย์ประจำตำบลแจ้งคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อขอเรียกลำดับสำรอง ดังนี้

 1. คณะกรรมการดำเนินงาน ตรวจสอบบัญชีสำรอง โดยให้ใช้บัญชีสำรองในตำบลนั้นตามลำดับรายชื่อผู้ที่ขึ้นบัญชีสำรอง
 2. ให้อาจารย์ประจำตำบลโทรศัพท์ถึงผู้ที่ขึ้นบัญชีสำรองเรียงตามลำดับ
 3. หากไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนั้น ให้โทรศัพท์ถึงลำดับถัดไป จนกระทั่งมีผู้รับสายและสมัครใจพร้อมที่จะปฏิบัติงานในตำบลนั้น
 4. ให้อาจารย์ประจำตำบลสัมภาษณ์คุณสมบัติ เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในตำบลนั้น ให้พิจารณาถึงความสะดวกของระยะทางในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
 5. ให้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ในการได้มาซึ่งผู้ปฏิบัติงาน เพื่อทดแทนอัตราที่ว่างงานอย่างทันท่วงที
 6. หากบัญชีสำรองของตำบลนั้นหมดบัญชีหรือติดต่อไม่ได้ในขณะนั้น ให้เรียกใช้บัญชีสำรองจากตำบลอื่น ในพื้นที่ที่มีระยะทางไม่ห่างไกลกัน เป็นลำดับแรก

ไฟล์แนบ

 • 59940
  File size: 123 KB Downloads: 161

อื่นๆ

เมนู