การลงสำรวจข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านในตำบลบ้านด่าน ปัญหาและความต้องการของชุมชน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง ความเข้าใจเกี่ยวกับโควิด 19 ของชุมชนในตำบลบ้านด่าน

ข้าพเจ้า นางสาวจันทรรัตน์ ฮวดศรี ประเภท นักศึกษา

หลักสูตร : การพัฒนาสินค้าหัตถกรรม คหกรรมในชุมชนสู่มาตรฐาน NS01

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ของหมู่บ้านในตำบลบ้านด่าน เพื่อได้สอบถามพูดคุยกับสมาชิกและผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านเรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับโรคCovid-19 ของชุมชนใยตำบลบ้านด่าน

การการสำรวจพบว่า ชาวบ้านได้รับผลกระทบปานกลาง  มีเพียงบางเรื่องที่ทำให้ชาวบ้านใช้ชีวิตลำบากมากกว่าปกติ คือ การเดินทางไปในสถานที่ที่มีคนพลุกพล่าน เช่น ตลาด โรงพยาบาลหรือแหล่งชุมชนที่มีคนเยอะ จำต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอด เนื่องจากกลัวติดเชื้อ ทำให้ไปในสถานที่แบบนี้เกิดความหวาดระแวง แต่หากอยู่ในบริเวณหมู่บ้านชาวบ้านก็สมารถใช้ชีวิตได้ปกติ เพราะคนไม่เยอะและไม่ได้คิดว่าจะมีใครนำเชื้อโรคเข้ามาในหมู่บ้าน ดังนั้นทำให้สถานการณ์นี้ไม่ได้กระทบกับการใช่ชีวิตมากเท่าไหร่ เพราะคนส่วนใหญ่ก็ไม่คอยออกนอกพื้นที่อยู่แล้ว และชาวบ้านยังทราบและรู้เกี่ยวกับการป้องกัน อาการของโรคโควิด-19 เป็นอย่างดี รวมทั้งคนแก่ด้วย แต่สุขภาพของชาวบ้านส่วนใหญ่ที่พบ มักจะเป็นโรคความดัน เบาหวาน โรคหัวใจและโรคไต แต่ก็ได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและโรงพยาบาลประจำอำเภอเป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู