ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ของหมู่บ้านในตำบลบ้านด่าน เพื่อได้สอบถามพูดคุยกับสมาชิกและผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านเรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับโรคCovid-19 ของชุมชนในตำบลบ้านด่าน

เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ในปัจจุบันนี้และในหลายจังหวัด ส่งผลในเศรษฐกิจของประเทศตกต่ำลง

การใช้ชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และมีการแพร่ระบาดหนักในแหล่งท่องเที่ยวสถานที่บันเทิง โควิค 19 รอบนี้ จะไม่ค่อยมีการแสดงออกถึงอาการ ส่งผลต่อการแพร่ระบาดหนัก

ในจังหวัดบุรีรัมย์ พบผู้ติดเชื้อในปัจจุบันเพิ่มขึ้น แพร่กระจายในอำเภอต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต และความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่นั้น ๆ ทั้งการเดินทาง การค้าขาย

การการสำรวจพบว่า ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบ้านด่านได้รับผลกระทบปานกลาง  มีเพียงบางเรื่องที่ทำให้ชาวบ้านใช้ชีวิตลำบากมากกว่าปกติ คือ การเดินทางไปในสถานที่ที่มีคนพลุกพล่าน เช่น ตลาด โรงพยาบาลหรือแหล่งชุมชนที่มีคนเยอะ จำต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอด เนื่องจากกลัวติดเชื้อ ทำให้ไปในสถานที่แบบนี้เกิดความหวาดระแวง แต่หากอยู่ในบริเวณหมู่บ้านชาวบ้านก็สมารถใช้ชีวิตได้ปกติ เพราะคนไม่เยอะและไม่ได้คิดว่าจะมีใครนำเชื้อโรคเข้ามาในหมู่บ้าน ดังนั้นทำให้สถานการณ์นี้ไม่ได้กระทบกับการใช่ชีวิตมากเท่าไหร่ เพราะคนส่วนใหญ่ก็ไม่คอยออกนอกพื้นที่อยู่แล้ว และชาวบ้านยังทราบและรู้เกี่ยวกับการป้องกัน อาการของโรคโควิด-19 เป็นอย่างดี รวมทั้งคนแก่ด้วย แต่สุขภาพของชาวบ้านส่วนใหญ่ที่พบ มักจะเป็นโรคความดัน เบาหวาน โรคหัวใจและโรคไต แต่ก็ได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและโรงพยาบาลประจำอำเภอเป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู