1. หน้าแรก
 2. พยาบาลศาสตร์
 3. NS01 - ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน
 4. บทความการลงสำรวจพื้นที่เดือนที่ 4 NS 01 ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบรรจุภัณฑ์

บทความการลงสำรวจพื้นที่เดือนที่ 4 NS 01 ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบรรจุภัณฑ์

ชุมชนตำบลบ้านด่านเป็นชุมชนชนบทประกอบด้วย 20 หมู่บ้านอาชีพหลักส่วนใหญ่ของคนในชุมชนคือการทำเกษตรกรรม รับจ้างทั่วไป และมีคนในชุมชนบางส่วนพบปัญหาการว่างงาน นอกจากอาชีพหลักที่คนในชุมชนประกอบอาชีพแล้วคน ในชุมชนตำบลบ้านด่านยังหารายได้เสริมจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร จากอาหารในท้องถิ่นเพื่อเป็นรายได้เสริมแก่ตนเองและคนในชุมชน

จากการที่พวกเรากลุ่มนักศึกษาตำบลบ้านด่านกลุ่มที่ 1  ได้ลงทำการสำรวจพื้นที่ตำบลบ้านด่านและได้ทำการสำรวจข้อมูลจากชาวบ้านในเรื่องของสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่สำคัญในชุมชนทำไห้ทราบว่าชุมชนบ้านด่านมีพืชพันธุ์ผลผลิตทางการเกษตรมากมาย เช่น (กล้วย มัน ข้าว) ทางเราจึงได้สอบถามข้อมูลจากชาวบ้านพบว่ามีการทำ ข้าวแต๋น กล้วยทอด มันทอด เป็นเดิมอยู่แล้วในชุมชน แต่หากจะยังไม่ได้รับความนิยม ทางนักศึกษาเราจึงเสนอแนวคิดเรื่องการจัดการอบรมการพัฒนากระบานการการผลิตที่ได้มาตรฐาน เพื่อไห้ผลผลิต  (ข้าวแต๋น กล้วยทอด มันทอด) ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคและสร้างมาตรฐานแก่อาหารแปรรูปในชุมชน และยังมีการเพิ่ม Package หรือถุงใส่อาหารไห้มีความแปลกใหม่ โดยมี Concept การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่แล้วคือการสานไม้ไผ่ มาช่วยคือเราจะใช้การสานไม้ไผ่เป็นรูปทรงที่พอเหมาะและสวยงามและข้างในจะใช้ใบตองหรือกระดาษน้ำตาลรองอาหารเอาไว้ เพื่อจะช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกและยังสร้างความแปลกใหม่ไห้กับผู้บริโภคซ้ำยังเป็นการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่แล้วมาใช้ไห้เกิดประโยชน์

ดังนั้นเราจึงเล็งเห็นถึงปัญหาสำคัญจึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบรรจุภัณฑ์ เพื่อช่วยแก้ปัญหาของตัวผลิตภัณฑ์ ทำให้ตัวผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคและส่งผลให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากผลิตภัณฑ์ในชุมชน

นายตะวัน  ศรีจันทร์

(ภาคนักศึกษา)

ไฟล์แนบ

 • pp5
  File size: 57 KB Downloads: 56
 • pp4
  File size: 85 KB Downloads: 50
 • pp7
  File size: 72 KB Downloads: 52

อื่นๆ

เมนู