1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ลงพื้นที่ทำกิจกรรมcovid weekเเละทำความสะอาดโรงเรียน บ้านหนองไผ่ใหญ่ หมู่ที่๖ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรNS02 โครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบลเเบบบูรณาการ

ลงพื้นที่ทำกิจกรรมcovid weekเเละทำความสะอาดโรงเรียน บ้านหนองไผ่ใหญ่ หมู่ที่๖ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรNS02 โครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบลเเบบบูรณาการ

ข้าพเจ้า นายณัฐวุฒิ อภัยศรี ผู้จ้างงานประเภทนักศึกษา ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ NS-02 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน ร่วมกับทีมงานและคณาจารย์
ในการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายนข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้รับหน้าที่ให้ปฎิบัติภารกิจลงชุมชนบ้านหนองไผ่ใหญ่ หมู่ที่6 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยกิจกกรมที่ทำภายในเดือนมิถุนายนมีดังนี้ 1.ให้ความรู้คนในหมู่บ้านเรื่องCovid19 2.เดินแจกแมสและแอลกอฮอล์ล้างมือ 3.เดินรณรงค์กิจกรรม covid week และ 4.ในวันถัดมาได้มีการลงชุมชนโรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ ตำบลชุมเห็ด จ.บุรีรัมย์ ทำความสะอาดโรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ และเก็บข้อมูล บ้านหนองไผ่ใหญ่ลงแบบฟอร์มCbd ก่อนการปฏิบัติการลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ทำการขออนุญาตผู้นำชุมชนของหมู่บ้านหนองไผ่ใหญ่ และอสม. เพื่อทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ซึ่งทางผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้านและทาง อสม. บ้านหนองไผ่ใหญ่ ได้ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกข้าพเจ้าและทีมงาน ในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี
ทั้งนี้ปัญหาที่พบจากการลงสำรวจพื้นที่ในชุมชนในพื้นที่หมู่บ้าน
จะเป็นปัญหาเรื่องผู้สูงอายุ และปัญหาของการขาดรายได้ของคนในหมู่บ้าน และเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด19 ในปัจจุบันยิ่งทำให้ปัญหาเรื่องรายได้ ของคนในชุมชนลดน้อยลงเข้าไปอีก ทำให้จากการสอบถามคนในชุมชนจะพบว่า ปัญหาเรื่องโรคระบาด ก็ยังไปกระทบกับรายได้ของคนในหมู่บ้านเช่นเดียวกัน
ทั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมงานขอขอบพระคุณ ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านหนองไผ่ใหญ่ และผู้ใหญ่บ้านหนองไผ่ใหญ่ อสม. หมู่6 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จ.บุรีรัมย์ ที่ได้ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมอบรมกิจกรรมCovid week และสัมภาษณ์และตอบแบบฟอร์มCbd ที่ผู้ปฏิบัติงานสอบถามได้เป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู