โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

        ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ข้าพเจ้านายภธรเดช พวงเดชานนท์ได้ลงพื้นที่ในเขตตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีทั้งหมด 22 หมู่บ้าน เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่สภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูงสลับกับที่ราบลุ่ม เมืองชุมเห็ดกลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนม

        จากการสำรวจพื้นที่ .3โกรกขี้หนูเก่า .ชุมเห็ด .เมืองบุรีรัมย์ เป็น 1 ใน 22 หมู่บ้าน มี 388 หลังคาเรือน ซึ่งอยู่ในการดูแลของท่านกำนัน ประเสริฐ แมนไธสง พบว่า ประชาชนในชุมชนทำอาชีพ ค้าขาย 20% รับจ้างทั่วไป 10% ข้าราชการ 5% ทำสวนทำไร่มากถึง 65% โดยประมาณ เนื่องจากทรัพยากรดินในชุมชนเป็นดินที่มีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์เป็นเขตชุมชนขนาดใหญ่ ทำให้ประชาชนมีพื้นที่ในการทำเกษตรค่อนข้างมากต่อหลังคาเรือน ซึ่งในชุมชนโกรกขี้หนูใหม่นิยมปลูกพืชผักสวนครัวหลากหลายชนิดให้มีการซื้อขายในชุมชน ได้แก่ ผักชี ต้นหอม ผักบุ้ง มะนาว และพืชผะกสวนครัวต่างๆ จะปลูกตลอดทั้งปี เก็บผลผลิตอยู่ตลอดทั้งปี ส่วนการปลูกข้าวจะหว่านข้าวช่วงเดือนพฤษภาคม และเก็บเกี่ยวช่วงเดือนพฤศจิกายนธันวาคม การส่งขายจะส่งโรงศรีข้าวเอกชนที่รับซื้อและเก็บไว้ทานบริโภคในครัวเรือนส่วนการท่องเที่ยว จะมีสวนน้ำเนรมิต ในสวนน้ำจะมีบริการ คาเฟ่ร้านกาแฟ ร้านอาหารและหมูกะทะ อีกทั้งยังมีรีสอร์ตให้บริการสำหรับลูกค้าที่ต้องการพักอาศัย ในอนาคตจะมีน้ำตกจำลองขนาดใหญ่ การให้บริการของสวนน้ำช่วงสถานการณ์โควิด19 จะเปิดให้บริการทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ อัตราค่าบริการ 150 บาท/ท่าน สำหรับเด็กที่สูงไม่เกิน90 เซนติเมตร อัตราค่าบริการ 100บาท/ท่าน ในสวนน้ำมีทั้งสระเด็กเล็ก สระใหญ่ มีกระดานลื่น และเครื่องเล่นต่างๆให้บริการ ส่วนของร้านคาเฟ่และร้านอาหารหมูกะทะ จะเปิดให้บริการในเดือนเมษายน ส่วนของรีสอร์ตจะมีลักษณะคล้ายบังกะโล เปิดให้บริการทุกวัน มีอัตราค่าบริการ 700 บาท/คืน และ 900 บาท/คืน ส่วนของราคา 900 บาท จะรวมบัตรเข้าบริการสวนน้ำเนรมิตจำนวน 2 ใบ ต่อ 1 ห้อง

        ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขอขอบพระคุณนายประเสริฐ แมนไธสง กำนันผู้ใหญ่บ้านรวมถึงประชาชน หมู่ 3 บ้านโกรกขี้หนูเก่าเป็นอย่างมากที่ให้การต้อนรับคณะผู้สำรวจเป็นอย่างดี

 

อื่นๆ

เมนู