1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ กลุ่ม NS02 – ตำบลชุมเห็ด อำเภอ เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (โครงการ สำรวจเส้นทางท่องเที่ยวตำบลชุมเห็ด)

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ กลุ่ม NS02 – ตำบลชุมเห็ด อำเภอ เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (โครงการ สำรวจเส้นทางท่องเที่ยวตำบลชุมเห็ด)

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ กลุ่ม NS02 – ตำบลชุมเห็ด อำเภอ

เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (โครงการ สำรวจเส้นทางท่องเที่ยวตำบลชุมเห็ด)

 

ดิฉัน นางสาวกนกรัตน์  สุขรัตน์  ประเภท ประชาชน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์  เป็นผู้รับจ้างงานของ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม ดังนี้

ในเดือนที่ผ่านมาทางตำบลชุมเห็ดของเราได้มีการจัดโครงการ “สำรวจเส้นทางท่องเที่ยวตำบลชุมเห็ด” ขึ้นมา ในการจัดโครงการในครั้งนี้ทางคณะอาจารย์และผู้จ้างงานได้จัดการประชุมออนไลน์ขึ้นเพื่อปรึกษาหารือ และเพื่อตอบสนองตามนโยบายของโครงการ U2T เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในชุมชน

 

ในการจัดโครงการ “สำรวจเส้นทางท่องเที่ยวตำบลชุมเห็ด”  ได้มีการเริ่มสำรวจเส้นทางและทำการมาร์คจุดสถานที่ ในวันที่ 15  ตุลาคม พ.ศ.2564  นำโดยอาจารย์ผู้ดูแรประจำโครงการ คือ

อาจารย์ ดร.ณิชาภัทร  มณีพันธ์ (หัวหน้าโครงการ) และคณะอาจารย์ประจำโครงการทุกท่าน

 

โดยเริ่มที่ วัดป่ารุ่งอรุณ เป็นที่แรก ซึ่งที่วัดได้มีการสร่างอุโบสถขึ้นมาใหม่มี 2 ชั้นด้วยกัน โดยที่ชั้นบทใช้ในการอุปสถบท การทำวัด อีกทั้งยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเพื่อให้ความรู้ ในส่วนของชั้นล่างให้ชาวบ้านได้มาทำบุญและประกอบกิจกรรมทางศาสนา และยังมีพิพิธภัณฑ์ของเก่าที่กำลังสร้างเพื่อให้บุคคลทั่วไปได้เค้ามาเยี่ยมชมหาความรู้

 

          สถานที่ 2  กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองตราดน้อยและบ้านหนองไทรงาม

โดยมี นางรัชนก  วงศ์ไพศาลศิริกุล ผู้ใหญ่บ้านหนองตราน้อยเป็นประธานกลุ่ม และมี นางเกสร  ไชยกุล(บ้านหนองไทรงาม) เป็นหัวหน้ากลุ่ม ทางกลุ่มมีผลิตภัณฑ์คือผ้าไหมที่ทอเป็นผืนโดยมีลวดลายที่แตกต่างกันไป ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ทำจากผ้าไหม และยังมีศูนย์เรียนรู้หม่อนไหมอินทรีย์อีกด้วย

            สถานที่ 3 วาวแอกบ้านหนองตราดน้อย โดยมี พ่อณรงค์  อุไรแข เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทำและการใช้งาน และยังเป็นผู้ชนะรางวัลการแข่งขันทำวาวแอก

           สถานที่ 4 งานหัตถกรรมที่สร้างมาจากเส้นพลาสติก บ้านหนองตราดน้อย เช่น ตะกร้า กระเป๋า เป็นต้น

        สถานที่ 5 งานหัตถกรรมที่สร้างมาจากต้นกก บ้านหนองไทรงาม เช่น ตะกร้าสาร กระเป๋าสาน และเสื่อเป็นต้น

สถานที่ 6  สวนน้ำเนรมิต บ้านโกรกขี้หนู ซึ่งในส่วนน้ำประกอบไปด้วย ร้านคาเฟ่  รีสอร์ท สวนน้ำ และกำลังปรับปรุงเพิ่มร้านเนื้อย่างเข้าไปอีกด้วย

ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการลงพื้นที่

เนื่องจากในวันที่ลงปฏิบัติงานมีพายุเข้าทำให้ฝนตกจึงทำให้เก็บภาพบรรยากาศได้ไม่มาก  และยังมรปัญหาโรคระบาดรายแรงทำให้การลงพื้นที่อยากขึ้น

อื่นๆ

เมนู