ดิฉัน นางสาวเกศิณี  ภักดีพันธ์  ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์  เป็นผู้รับจ้างงานของ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม ดังนี้

ในเดือนที่ผ่านมาทางตำบลชุมเห็ดของเราได้มีการจัดโครงการ “สำรวจเส้นทางท่องเที่ยวตำบลชุมเห็ด” ขึ้นมา ในการจัดโครงการในครั้งนี้ทางคณะอาจารย์และผู้จ้างงานได้จัดการประชุมออนไลน์ขึ้นเพื่อปรึกษาหารือ และเพื่อตอบสนองตามนโยบายของโครงการ U2T เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและยกระดับเศรษฐกิจในชุมชน

ในการจัดโครงการ “สำรวจเส้นทางท่องเที่ยวตำบลชุมเห็ด”  โดยผู้ปฏิบัติงานได้มีการเริ่มสำรวจเส้นทางและทำการมาร์คจุดสถานที่ ในวันที่ 15  ตุลาคม พ.ศ.2564  ร่วมกับอาจารย์ผู้ดูแลประจำโครงการ คือ

อาจารย์ ดร.ณิชาภัทร  มณีพันธ์ (หัวหน้าโครงการ) และคณะอาจารย์ประจำโครงการทุกท่าน

โดยเริ่มที่ วัดป่ารุ่งอรุณ เป็นที่แรก ซึ่งที่วัดได้มีการสร้างอุโบสถขึ้นมาใหม่มี 2 ชั้นด้วยกัน โดยที่ชั้นบนใช้ในการอุปสมบถ การทำวัด อีกทั้งยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเพื่อให้ความรู้และให้ความสวยงามร่มเย็น ในส่วนของชั้นล่างให้ชาวบ้านได้มาทำบุญและประกอบกิจกรรมทางศาสนา และยังมีพิพิธภัณฑ์ของเก่าที่กำลังสร้างเพื่อให้บุคคลทั่วไปได้เค้ามาเยี่ยมชมหาความรู้็

สถานที่ 2 สวนน้ำเนรมิต บ้านโกรกขี้หนู ซึ่งในส่วนน้ำประกอบไปด้วย ร้านคาเฟ่  รีสอร์ท สวนน้ำ และกำลังปรับปรุงเพิ่มร้านเนื้อย่างเข้าไปอีกด้วย แต่เนื่องด้วยสถานการ์ณโควิคยังระบาดหนักอยู่ทางสวนน้ำยังไม่เปิดให้บริการในช่วงนี้

สถานที่ 3  กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองตราดน้อยและบ้านหนองไทรงาม โดยมี นางรัชนก  วงศ์ไพศาลศิริกุล ผู้ใหญ่บ้านหนองตราน้อยเป็นประธานกลุ่ม และมี นางเกสร  ไชยกุล(บ้านหนองไทรงาม) เป็นหัวหน้ากลุ่ม ทางกลุ่มมีผลิตภัณฑ์คือผ้าไหมที่ทอเป็นผืนโดยมีลวดลายที่แตกต่างกันไป ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ทำจากผ้าไหม และยังมีศูนย์เรียนรู้หม่อนไหมอินทรีย์อีกด้วย

สถานที่ 4 วาวแอกบ้านหนองตราดน้อย โดยมี พ่อณรงค์  อุไรแข เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทำและการใช้งาน และยังเป็นผู้ชนะรางวัลการแข่งขันทำวาวแอกระดับจังหวัด

สถานที่ 5 งานหัตถกรรมที่สร้างมาจากเส้นพลาสติก บ้านหนองตราดน้อย เช่น ตะกร้า กระเป๋า เป็นต้น

 

สถานที่ 6 งานหัตถกรรมที่สร้างมาจากต้นกก บ้านหนองไทรงาม เช่น ตะกร้าสาร กระเป๋าสาน และเสื่อเป็นต้น

อื่นๆ

เมนู