NS-02 ปฏิบัติงานเดือนตุลาคมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ข้าพเจ้า นายณัฐวุฒิ อภัยศรี ผู้จ้างงานประเภทนักศึกษา ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ NS – 02 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานและคณาจารย์
วันที่ 12 ตุลาคม 2564 ได้นัดประชุมประจำเดือน ตุลาคม เพื่อวางแผนและมอบหมายงาน ผ่าน google meet
ในเดือนนี้เป็นการจัดโครงการสำรวจเส้นทางและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของตำบลชุมเห็ด เพื่อตอบสนองนโยบายของโครงการ U2T เพื่อส่งเสรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของชุมชนในตำบลชุมเห็ด
ในการจัดโครงการครั้งนี้ ได้จัดขึ้นในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 นำโดยอาจารย์ประจำหลักสูตร และคณาจารย์ประจำหลักสูตรโดยเริ่มจาก
1. วัดป่ารุ่งอรุณ ภายในวัดก็มีความร่มรื่นและสวยงามมาก มีอุโบสถที่สร้างขึ้นมาใหม่ ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 2 ชั้น โดยชั้นบนเป็นการใช้ในการอุปสมบท การทำวัด ภายในอุโบสถยังมีจิตกรรมฝาผนังที่เกี่ยวกับศาสนาให้ผู้ที่เข้าไปชมได้ศึกษาหาความรู้อีกด้วย ส่วนชั้นล่างเป็นที่ไว้สำหรับชาวบ้านได้มาทำบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและประกอบพิธีกรรมต่างๆ
2. กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองตราดน้อยและบ้านหนองไทรงาม มีผู้ใหญ่บ้านหนองตราดน้อยเป็นประธานกลุ่มในการดูแล โดยผ้าไหมนั้นมีความแตกต่างจากที่อื่น มีลวดลายที่สวยงาม มีผลิตภัณฑ์หลายอย่างที่ทำมาจากผ้าไหมเพื่อเพิ่มมูลค่าของผ้าไหม
3. ว่าวแอกบ้านหนองตราดน้อย โดยมี คุณพ่อณรงค์ อุไรแข เป็นผู้ดูแลและให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทำว่าวและประเพณีของการเล่นว่าว และท่านยังได้รับรางวัลการแข่งขันทำว่าวแอกอีกด้วย
4. งานหัตถกรรมที่สร้างมาจากเส้นพลาสติก บ้านหนองตราดน้อย ซึ่งมีหลากหลายชนิดซึ่งสามารถเป็นอาชีพของชาวบ้านได้และสามารถขายออกท้องตลาดได้ เช่น การสานตะกร้า การสานกระเป๋า เป็นต้น
5. สวนน้ำเนรมิต บ้านโกรกขี้หนู ซึ่งภายในสวนน้ำก็จะมีสระน้ำให้เล่น มีคาเฟ่ รีสอร์ท และทางสวนน้ำก็กำลังจะปรับปรุงละเพิ่มร้านเนื้อย่างเข่าไปเพื่อดึงดูดให้ลูกค้าสนใจและเข้ามามากขึ้น

อุปสรรเดือนตุลาคมนี้ก็ผ่านไปด้วยดี อาจจะมีอุปสรรคในการลงพื้นที่บ้างในเรื่องของสถานการณ์โควิด-19 และสภาพอากาศ แต่ก็ช่วยกันผ่านอุปสรรค์ในครั้งนี้ไปได้

อื่นๆ

เมนู