โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการกลุ่ม NS02 ตำบลชุมเห็ด  อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

         ข้าพเจ้านายภธรเดช พวงเดชานนท์ ผู้ปฏิบัติงานประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม ดังนี้

         ในเดือนตุลาคม ได้มีการประชุมทีมผู้ปฏิบัติงานในการจัดโครงการ สำรวจเส้นทางท่องเที่ยว one day trip ในตำบลชุมเห็ด ได้ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าจะให้ไปในทิศทางไหน ตามหัวข้อการส่งเสริมการท่องเที่ยวและยกระดับเศรษฐกิจในชุมชน

          ต่อมาได้มีการลงพื้นที่สำรวจเส้นทางของสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อนำไปโปรโมทและประชาสัมพันธ์ โดยสถานที่ที่ได้ลงสำรวจและจัดเข้าโปรแกรม one day trip ได้แก่ วัดป่ารุ่งอรุณ ตั้งอยู่ที่หมู่ 19 บ้านเมืองใหม่ โดยวัดมีอุโบสถใหม่ที่สร้างขึ้น และมีศิลปะวัฒนธรรมภายในอย่างสวยงาม และในอนาคตทางวัดจะจัดสถานที่ปฏิบัติธรรม ให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปรับฟังธรรมเพื่อหลีกหนีความวุ่นวายและความเครียดสะสมในการทำ เพื่อไปปฏิบัติธรรมหาความสงบให้จิตใจ

         สถานที่ต่อมา สวนน้ำเนรมิต ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 บ้านโกรกขี้หนู เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ภายในเป็นสวนน้ำขนาดใหญ่ มีทั้งสระเด็กและสระผู้ใหญ่ มีเครื่องเล่นต่างๆ สไลเดอร์หลายแบบให้เลือกเล่น อีกทั้งยังมีคาเฟ่ สไตล์ลอฟร้านอาหารอีสาน และรีสอร์ตสำหรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย

        สถานที่ต่อมาอยากให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชม ภูมิปัญญาชาวบ้านของ หมู่บ้านหนองตราดน้อย เยี่ยมชมการทอผ้าไหม วิธีทำผ้าไหมให้ลวดลายสวยงาม เรียนรู้วิธีการทำตะกร้าสาน เยี่ยมชมการละเล่นและการทำว่าวแอค ซึ่งว่าวแอคของหมู่บ้านหนองตราดน้อย ได้รับรางวัลมากมาย จึงเป็นที่นิยมของหมู่บ้าน

          การลงพื้นที่ในชุมชนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาชุมชนเพื่อให้ประชากรในชุมชนเกิดความรู้ความสามารถและความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้โดยมีการส่วนร่วมในกิจกรรมที่ทางผู้ปฏิบัติงานได้จัดทำขึ้นครั้งนี้คนในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แม้ขณะที่ยังมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทางโครงการของเรามีความระมัดระวังและป้องกันของโรคติดต่ออย่างเข้มงวด

         

         

          

อื่นๆ

เมนู