1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน
  4. NS03 การจัดอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานเสื่อกกเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

NS03 การจัดอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานเสื่อกกเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นายสิริมงคล บุตรขัน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จากการที่ข้าพเจ้าและทีมงานได้ร่วมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมชุมชน ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานโครงการ U2T ประจำตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะได้ร่วมดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในการจัดโครงการครั้งนี้จะได้มีการได้มีการช่วยอบรมพัฒนาหลากหลายด้าน หนึ่งในนั้นคือการพัฒนาเสื่อกกเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยการผลิตเสื่อกกมีทันสมัยของสีและลวดลาย ทำให้สีของลายตรงกับความนิยมของคนในยุคปัจจุบัน เนื่องจากชาวบ้านในชุมชนวังเหนือยังใช้รูปแบบการผลิต ลวดลายและสีแบบเดิม จึงทำให้ความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์เสื่อกกค่อยๆลดลงไป

การจัดอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานเสื่อกกเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในครั้งนี้ ข้าพเจ้าและทีมงานหวังว่าจะสามารถช่วยเหลือให้ชาวบ้านในชุมชนวังเหนือที่ผลิตเสื่อกก ได้นำความรู้และกระบวนการผลิตที่ได้รับจากการอบรม นำไปต่อยอดให้กับผลิตภัณฑ์ของชุมชนต่อไป

อื่นๆ

เมนู