“โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ”

NS02 การยกระดับสินค้าหัตถกรรม ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

นางสาวสุชาวลี พุทธิชนม์ ประเภทนักศึกษา ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

            การปฏิบัติงานในช่วงเดือนตุลาคม ในเดือนนี้เป็นการจัดโครงการสำรวจเส้นทางและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของตำบลชุมเห็ด เพื่อตอบสนองนโยบายของโครงการ U2T เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของชุมชนในตำบลชุมเห็ด

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ได้มีการนัดประชุมผู้ปฏิบัติงาน เพื่อวางแผนงานในการจัดทำโครงการสำรวจเส้นทางและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของตำบลชุมเห็ด

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้จัดขึ้น ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ผู้ปฏิบัติงานร่วมกับคณะอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกิจกรรมสำรวจและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวประจำตำบลชุมเห็ด โดยสถานที่ที่ผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่สำรวจนั้น ได้แก่

1.วัดป่ารุ่งอรุณ ภายในวัดเต็มไปด้วยต้นไม้ที่หลากหลาย บรรยากาศร่มเย็น สงบ และมีอุโบสถที่สร้างขึ้นมาใหม่ ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 2 ชั้น โดยชั้นบนเป็นการใช้ในการอุปสมบท การทำวัด ภายในอุโบสถยังมีจิตกรรมฝาผนังที่เกี่ยวกับศาสนาให้ผู้ที่เข้าไปชมได้ศึกษา

2.สวนน้ำเนรมิต บ้านโกรกขี้หนู ซึ่งภายในสวนน้ำก็จะมีสระน้ำให้เล่น มีคาเฟ่ รีสอร์ท เนื่องในสถานการณ์ช่วงโควิด-19 นี้ ทำให้ไม่สามารถเปิดให้นักท่องเที่ยวหรือผู้คนในระแวกนั้นเข้ามาใช้บริการได้ชั่วคราว

3.กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองตราดน้อยและบ้านหนองไทรงาม โดยมี นางรัชนก วงศ์ไพศาลศิริกุล ผู้ใหญ่บ้านหนองตราดน้อยเป็นประธานกลุ่มในการดูแล โดยผ้าไหมนั้นมีการทอที่ละเอียด ทำให้มีลวดลายที่สวยงาม มีผลิตภัณฑ์หลาย ๆ อย่างที่ทำมาจากผ้าไหม เช่น ปลอกหมอน ผ้าพันคอฯ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของผ้าไหมให้มีราคามากขึ้น

4.ว่าวแอกบ้านหนองตราดน้อย โดยมี พ่อณรงค์ อุไรแข เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทำว่าวแอก วิธีการใช้งาน และยังเป็นผู้ชนะรางวัลการแข่งขันทำว่าวแอกระดับจังหวัด

5.งานหัตถกรรมที่สร้างมาจากเส้นพลาสติก ผลงานจากชาวบ้าน บ้านหนองตราดน้อย ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ และยังเป็นอาชีพเสริมของชาวบ้าน สามารถขายออกท้องตลาดได้ เช่น การสานตะกร้า การสานกระเป๋า จากเส้นพลาสติก

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ชาวบ้านในชุมชน มีความสนใจและได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมโครงการนี้เป็นอย่างดีค่ะ อีกทั้งผู้ปฏิบัติงานทุกท่านยังได้ความรู้จากสถานที่ต่าง ๆ ที่ได้เยี่ยมชมอีกด้วย

ในการทำงานเดือนนี้ถือเป็นประสบการณ์ที่ดี ได้มีการพัฒนาตนเองในการทำงานและได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมมากขึ้น ต้องขอขอบพระคุณทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ได้มีโครงการดี ๆ แบบนี้ขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างการทำงานในส่วนของนักศึกษาทำให้มีรายได้ระหว่างเรียน และยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองได้อีกค่ะ

 

 

อื่นๆ

เมนู