ข้าพเจ้า นายวสุ  ภูริพงษ์จินดา เจ้าหน้าที่โครงการ U2T  ประเภทประชาชนตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์  สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง NS03 ได้ลงพื้นที่จัดโครงการอบรมการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุในการดูแลเด็ก ได้จัดเก็บข้อมูลการส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกถึง 1 เดือนได้ดังนี้

  • ให้ความสนใจเมื่อเด็กร้องและอุ้มเด็กไว้เพื่อให้เกิดความอบอุ่นและเชื่อมั่น
  • มองสบตาเด็กเมื่อเด็กอยู่ในการอาการตื่นตระหนก พยายามยิ้ม พูดคุย
  • ร้องเพลงระหว่างให้ลูกดูดนมแม่ เปลี่ยนผ้าอ้อม อาบน้ำ
  • ไม่ต้องกระตุ้นมาก ให้ได้พักผ่อนและสนองความต้องการของเด็ก ให้ดื่มนม
  • แขวน mobile ให้อยู่ในระยะทีมองเห็น 1 ฟุต มีเสียงดนตรีช้าๆ เสียงสูง-ต่ำ
  • โอบอุ้มเด็กบ่อยๆ ไม่ต้องกลัวว่าเด็กจะติดมือ อุ้มเด็กหันหน้าเข้าหาแม่
  • พูดบอกเวลาทำอะไรกับตัวเขา
  • ใส่นิ้วในอุ้งมือเด็กให้เด็กกำ

 

อื่นๆ

เมนู