นางประทุมทอง บุตรเงิน ประเภทประชาชน ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ เข้าจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ NS03 หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

นางประทุมทอง บุตรเงิน ข้าพเจ้าลงพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาเพิ่มทักษะในการสร้างอาชีพในชุมชน ทักษะการทำตลาดออนไลน์ โดยมีวิทยากรที่มีความรู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มาบรรยายเพื่อเพิ่มความรู้ให้กับ ชุมชนตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
สำหรับธุรกิจออนไลน์ การทำความเข้าใจใน กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ถือเป็นสิ่งสำคัญมากเช่นกัน ไม่ว่าจะนำมาใช้ในการตั้งกลยุทธ์การตลาด วางแผนการใช้ช่องทางออนไลน์ โฆษณาออนไลน์ และการวัดผลที่ถูกต้ถูกต้อง ดังนั้นการทำตลาดออนไลน์ควรยึดหลักการ6W1H

หลักการ 6W1H เป็นทฤษฎีทำให้เราเข้าใจผู้บริโภคมากขึ้น แต่ประยุกต์ใช้กับสินค้าหรือบริการของตัวเอง ซึ่งนำมาวิเคราะห์ได้ใกล้เคียงกัน ช่วยในการทำความเข้าใจกับสินค้าหรือบริการคุณได้เช่นกัน และน่าจะเห็นภาพได้มากยิ่งขึ้น รวมถึงมันยังสามารถช่วยให้เรากำหนดกรอบของกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการนำเสนอได้ในระดับหนึ่งอีกด้วย
1. What สินค้าของคุณคืออะไร
2. Where เราจะไปจัดจำหน่ายที่ช่องทางใดบ้าง
3. When เมื่อไหร่ที่กลุ่มเป้าหมายลูกค้าจะซื้อของเรา
4. Why เหตุผลที่ทำไมลูกค้าต้องเลือกเราหรือซื้อของเรา
5. Who สินค้าหรือบริการของเรา ใครเป็นกลุ่มเป้าหมายกันแน่
6. Whom สินค้าของเราต้องมีปัจจัยจากคนรอบข้างมากระตุ้นในการซื้อหรือไม่
7. How ลูกค้าของเราจะซื้อได้อย่างไร ซื้อได้ที่ไหนบ้าง

การทำโฆษณา Facebook ให้ได้ผลและประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากการโฟกัสไปที่กลุ่มเป้าหมาย Facebook แล้วก็เช็คคอนเทนต์ รูปภาพ รูปแบบการโฆษณาของเราด้วยว่าตอบโจทย์กับกลุ่มเป้าหมายหรือไม่ เพราะองค์ประกอบที่เล่ามาก็อยู่ในส่วนหนึ่งของการทำแอดให้ปัง
สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเพิ่มทักษะในการสร้างอาชีพในชุมชน ทักษะการทำตลาดออนไลน์ ชาวชุมชนตำบลวังเหนือ ตลอดผู้ปฎิบัติงานได้ความรู้ และเริ่มมีทักษะในการทำตลาดออนไลน์ตลอดจนหากลุ่มเป้าหมายในการขายผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดรายได้ต่อตนเองและชุมชน

 

 

 

 

 

 

       

       

อื่นๆ

เมนู