NS03 การใช้ SOCIAL MEDIA หารายได้เพิ่มในการขายสินค้า ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นาย สุรนัย ศรีชมภู ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง NS03 ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบฟอร์มแนวทางการสำรวจข้อมูลเพื่อการดำเนินกิจกรรม หลักสูตร “การพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง”ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

จาการที่กระผมและทางทีมงานได้ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลต่างๆของชาวบ้าน จึงได้รับรู้ว่าทางชาวบ้านตำบลวังเหนือนั้น มีจุดเด่น จุดขายในด้านอะไรบ้าง ทางชาวบ้านมีสินค้าต่างๆมากมายที่ทำขึ้นมา เช่น ผ้าทอ เสื่อกก ไม้กวาด กระเป๋า น้ำพริก เป็นต้น แต่ยังขาดช่องทางในการจัดจำหน่าย เพราะทางชาวบ้านจะทำจำหน่ายกันเองกับคนในตำบล ทางกระผมและทีมงานจึงได้จัดโครงการ การใช้ SOCIAL MEDIA ในการหารายได้เพิ่ม โดยการให้ชาวบ้านรู้จักการหารายได้เพิ่มการหาช่องทางในการขายสินค้าเพิ่ม โดยให้ทางชาวบ้านสร้างเพจผ่านเฟสบุ๊ค ในการโปรโมทร้าน ในการขายของ ทำให้มีคนรู้จักสินค้าของชาวบ้านเพิ่มมากขึ้น หลังจากการจัดโครงการนี้ชาวบ้าน ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นและมีช่องทางในการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นสนุกกับการโพสการสร้างเพจ ทางเราจึงหวังว่าทางชาวบ้านจะมีลูกค้าในการสั่งออเดอร์เพิ่มมากขึ้น

อื่นๆ

เมนู