บทความเดือนธันวาคม

NS 01 ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

การไห้ความรู้เกี่ยวกับคอนเทนต์ทางการตลาด

ข้าพเจ้า นายตะวัน  ศรีจันทร์ ประเภท นักศึกษา

หลักสูตร: การพัฒนาสินค้าหัตถกรรม คหกรรมในชุมชนสู่มาตรฐาน NS01

ข้าพเจ้าได้ลงสำรวจเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานในตำบลบ้านด่านประจำเดือนธันวาคม พ. ศ. 2564

วัตถุประสงค์เพื่อจะให้ผู้คนในชุมชนบ้านด่านนำความรู้และประสบการณ์ไปปรับใช้ไห้สินค้าและชุมชนบ้านด่านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

ในยุคที่ social media มีอิทธิพลต่อคนในสังคม ทุกคนสามารถเข้าถึงมีเดียต่างๆได้อย่างง่ายดายโดยเฉพาะ online media ช่องทางที่สะดวก และรวดเร็วมากที่สุดในปัจจุบัน ทำให้การทำธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่างดุเดือด นักการตลาดหลายๆคนจึงเลือกใช้ content marketing เป็นอาวุธสำคัญในสมรภูมิธุรกิจออนไลน์ครั้งนี้ หลายคนอาจจะคุ้นหูกับคำว่า content marketing แล้วมันคืออะไร? ทำไมเราจึงควรให้ความสำคัญในการทำ content marketing

Content marketing หรือ การทำคอนเทนต์ทางการตลาด คือ การทำการตลาดที่ใช้คอนเทนต์ที่มี “คุณค่า” เป็นเครื่องมือสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย หรือกลุ่มลูกค้าของเรา โดยมีวัตถุประสงค์ทางการตลาดที่แตกต่างกันไป เช่น ต้องการสร้างการรับรู้ให้แบรนด์ สินค้า หรือบริการของเราเป็นที่รู้จักมากขึ้น หรือต้องการเพิ่มยอดขาย เป็นต้น นอกจากนี้คอนเทนต์ยังถือว่าเป็นภาพลักษณ์ หรือตัวแทนของธุรกิจเรา ที่สามารถเปลี่ยนคนธรรมดา ให้กลายมาเป็นลูกค้า และพัฒนากลายเป็นลูกค้าประจำได้อีกด้วย สำหรับรูปแบบของคอนเทนต์ ไม่ได้จำกัดเพียงแค่การเขียนบทความลงเว็บไซต์ หรือเขียนแคปชันบนเฟสบุ๊คเท่านั้น แต่คอนเทนต์สามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ เช่น บทความ, Infographic, VDO และ Podcast เป็นต้น ทั้งนี้ทางทีมงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์จึงมองเห็นถึงความสำคัญของการไห้องค์ความรู้ที่ดีและถูกต้องแก่คนในชุมชนในเรื่องของการทำคอนเทนต์ทางการตลาด หรือ Content marketing จึงมีการจัดการอบรมโดยจัดหาวิทยากรไห้ความรู้และสอนเกี่ยวกับการออกแบบการคิดบรรจุภัณฑ์ต่างๆ การหาไอเดียที่ดีในการขาย เพื่อไห้ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคและเพิ่มมูลค่าต่อสินค้า และจะเป็นแนวทางการพัฒนาหรือกระตุ้นเศรษฐกิจภายในชุมชนบ้านด่านไห้เติบโตไปได้

สรุปจากการศึกษาข้อมูลการไห้ความรู้เกี่ยวกับคอนเทนต์ทางการตลาด และการลงสำรวจเก็บข้อมูลพื้นที่ในครั้งนี้ทำไห้คณะทีมงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์  ทราบถึงปัญหาของชุมชนในการทำการตลาดกับสินค้าไม่ว่าจะเป็นสินค้า OTOP หรือผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพราะยังขาดการทำการตลาดและการโปรโมทที่ดีทำไห้สินค้าอาจยังไม่เป็นที่ต้งการในทางตลาด ทางคณะทีมงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ตำบลบ้านด่านจึงได้มีการเสนอแนวทางการจัดการปัญหาโดยการจัดไห้มีการอบรมการออกแบบแพคเกจการยกระดับและเพิ่มมูลค่าของสินค้าทำไห้สินค้ามีมูลค่าเพิ่มขึ้นและเป็นที่สนใจของผู้บริโภคและทางตลาด ทั้งนี้จึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการได้รับความรู้ที่ถูกต้องจากการไห้ความรู้เกี่ยวกับคอนเทนต์ทางการตลาด จากทางคณะทีมงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ทำไห้สินค้าในชุมชนเป็นที่น่าสนใจขึ้นทั้งตัวแพ็คเกจและการโปรโมทต่างๆทั้งทางออนไลน์และในชุมชน

นายตะวัน  ศรีจันทร์

ภาคนักศึกษา

 

อื่นๆ

เมนู