การสร้างรายได้เสริมจากการปลูกกุยช่าย

ข้าพเจ้า นางสาวจันทรรัตน์ ฮวดศรี ประเภท นักศึกษา

หลักสูตร : การพัฒนาสินค้าหัตถกรรม คหกรรมในชุมชนสู่มาตรฐาน NS01

กุยช่ายเป็นพืชที่มีไขมันและน้ำตาลต่ำ ทั้งยังอุดมไปด้วยสารอาหารสำคัญ วิตามินเอ วิตามินเค วิตามินซี มีส่วนสำคัญต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันและการเจริญเติบโต จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่สึกหรอภายในร่างกาย ช่วยให้เลือดแข็งตัว ป้องกันภาวะมีเลือดออกได้ง่าย ช่วยในการทำงานของสมองและระบบประสาท รักษาระดับความดันโลหิต กากใยอาหาร ดีต่อระบบขับถ่าย ช่วยป้องกันปัญหาท้องผูก กุยช่ายยังนิยมนำมาทำขนมกุยช่ายแป้งสด มีทั้งแบบนึ่ง และทอด ใส่ผัดไทย อีกสารพัดเมนูอาหาร

การปลูกกุยช่าย ต้องดูสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ต้องเป็นพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่มีช่วงแสงสั้น สามารถปลูกในดินที่ร่วนปนทราย มีหน้าดินหนา จึงวิธีการปลูกดังนี้ 1.) การเพาะเมล็ดในถาดเพาะกล้า นำดินสำหรับเพาะกล้าในลงหลุมถาดเพาะ แล้วนำเมล็ดกุยช่ายหยอดลงในหลุม 3-5 เมล็ด ต่อหลุม จากนั้นกลบด้วยดินที่ใช้เพาะกล้าบางๆ รดน้ำพอชุ่ม คลุมด้วยฟางข้าวแห้ง นำถาดเพาะกล้าไปวางไว้ในที่ร่มมีอากาศถ่ายเท รดน้ำทุกวันในตอนเช้า เมล็ดจะงอกภายใน 7-4 วัน ในระยะนี้ควรรักษาความชื้นให้สม่ำเสมอ จนอายุกล้าประมาณ 50-60 วัน จึงสามารถนำไปปลูกได้ 2.)  เริ่มจากเตรียมกระถาง กระบะ หรือภาชนะที่มีความลึกอย่างน้อย 30 เซนติเมตร ผสมดินสำหรับปลูก โดยใช้ดิน 1 ส่วน ปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยคอก 1 ส่วน และแกลบดำ 1 ส่วน ผสมส่วนผสมทั้งหมดลงดิน แล้วใส่ลงในกระถาง  3.) นำกล้าลงปลูกหลุมละ 3-4 ต้น แล้วแต่ขนาดของภาชนะที่ต้องการจะปลูก รดน้ำให้ชุ่ม กุยช่ายจะอยู่ได้ 3-4 ปี แล้วแยกออกปลูกแปลงใหม่ 4.) รดน้ำกุยช่ายวันละ 1 ครั้ง ทุกวัน ในตอนเช้า กุยช่ายชอบน้ำชุ่มแต่ไม่แฉะ ไม่ขัง 5.) ให้ปุ๋ย หลังย้ายปลูก 7 วัน หลังการให้ปุ๋ยครั้งแรก ให้ปุ๋ยทุก 3 เดือน ใส่ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยคอกการเก็บเกี่ยว สามารถตัดใบจำหน่ายได้หลังปลูกประมาณ 7-8 เดือน และครั้งต่อไปประมาณ 45 วัน 6.) ใช้มีดคมๆ ตัดโคนกุยช่ายชิดดิน แล้วนำไปล้างน้ำ ตัดแต่งใบ ลอกใบที่ถูกทำลายหรือใบล่างที่มีสีเหลืองออก

ต้นทุนในการปลูกกุยช่าย ต้นพันธุ์ราคากิโลกรัมละ 100 บาท ปุ๋ยมูลสัตว์จำนวนแปลงละ 2-3 กระสอบ ต้นทุนคนในชุมชนสามารถเข้าถึงได้

จากบทความข้างต้นดิฉันอยากส่งเสริมการปลุกกุยช่ายในชุมชนมากขึ้นเพราะสามารถสร้างรายได้ให้แกคนในชุมชนได้ กุยช่ายเป็นผักที่ปลูกครั้งเดียวก็สามารถตัดผลผลิตขายได้ตลอด และเป็นผักที่ตลาดต้องการอีกด้วย จึงนับว่าเป็นผักอีกหนึ่งชนิดที่น่านำมาปลูกสร้างรายได้ ทั้งระยะเวลาการปลูกที่สั้น และวิธีการปลูกที่ไม่จำเป็นต้องเหนื่อยปลูกหลายครั้งอีกด้วยค่ะ

 

ภาพถายโดย : นางสาวจันทรรัตน์ ฮวดศรี

อื่นๆ

เมนู