การสร้างอาชีพจากการทำไม้กวาดทางมะพร้าว

ข้าพเจ้า นางสาวปรารถนา คุ้มถนอม ประเภท นักศึกษา หลักสูตร: การพัฒนาสินค้าหัตถกรรม คหกรรมในชุมชนสู่มาตรฐาน NS01

การทำไม้กวาดทางมะพร้าวในชุมชนตำบลบ้านด่าน เกิดจากการที่ในชุมชนตำบลบ้านด่านนั้นมีการปลูกต้นมะพร้าวจำนวนมาก จึงต้องมีการตัดแต่งกิ่งมะพร้าวเพื่อไม่ให้เกิดความรกร้างจนเกินไป การตัดกิ่งพร้าวนั้นจะทำให้ได้ก้านมะพร้าวมาจำนวนมาก สมาชิกในชุมชนจึงหาวิธีการที่จะนำก้านมะพร้าวเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับแหล่งที่อยู่อาศัย โดยมีแนวคิดเกี่ยวกับการทำของใช้จากก้านมะพร้าว ซึ่งก็คือ ไม้กวาดทางมะพร้าว ทำให้สมาชิกในชุมชนเกิดความสนใจและเกิดการสร้างอาชีพจากการทำไม้กวาดทางมะพร้าว เพราะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงและสามารถสร้างรายได้ได้

การสร้างอาชีพจากการทำไม้กวาดทางมะพร้าว มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากเพราะทุกบ้านจะมีไม้กวาดทางมะพร้าวไว้ใช้ในการทำความสะอาดบ้านทำให้ความต้องการไม้กวาดทางมะพร้าวนั้นสูงตามไปด้วย วัสดุที่นำมาใช้ในการทำก็สามารถหาได้จากชุมชน เช่น ก้านมะพร้าวและไม้ไผ่ เป็นวัสดุที่มีอยู่แล้วในชุมชนสามารถนำมาใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ส่วนวัสดุที่ต้องซื้อเพิ่ม ได้แก่ มีด กรรไกร คีมตัดลวด เป็นวัสดุที่ใช้ได้อย่างยั่งยืน มีอายุการใช้งานที่นาน เชือกไนลอน ตะปู และลวด เป็นวัสดุหาได้ง่ายและมีราคาที่ไม่แพง สามารถทำได้ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นเวลาว่างหลังเลิกงาน  เวลาพักผ่อนนั่งดูโทรทัศน์กับครอบครัวก็สามารถหยิบขึ้นมาทำได้ สามารถทำได้ทุกเพศทุกวัยเพราะมีวิธีการทำที่ง่าย ซึ่งวิธีการทำไม้กวาดทางมะพร้าวมี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นตอนการเตรียมก้านมะพร้าว เลือกตัดก้านมะพร้าวอ่อนหรือแก่ตามที่ต้องการใช้งาน ตัดใบย่อยออก นำทางมะพร้าวตากแดดให้แห้ง แล้วค่อยตัดก้านใบออก นำแผ่นใบมะพร้าวสดมากรีดแผ่นใบทั้งสองข้างออก จากนั้นนำไปตากแดดให้แห้ง 7-10 วัน ส่วนใบมะพร้าวที่แห้งแล้วนำไปตากแดดเพียง 1-2 วัน ก็ใช้ได้ เมื่อก้านมะพร้าวแห้งให้มัดเก็บไว้ในที่ร่มรอมัดติดกับด้ามไม้กวาด 2) ขั้นตอนการเตรียมไม้ไผ่ เลือกตัดด้ามไม้ไผ่ชนิดไม้ไผ่ตันเป็นลำต้นแก่ สีเขียวเข้ม ขนาดพอเหมาะ นำลำไม้ไผ่มาลวกไฟ ส่วนที่บิดงอต้องดัดให้ตรง จากนั้นนำตากแดด 15-30 วัน เพื่อให้ไม้ไผ่แห้งมากขึ้น นำลำไม้ไผ่ตัดเป็นท่อนตามความยาวด้ามไม้กวาดที่ต้องการ เจาะรูทางด้านปลายด้าม และเจาะให้ห่างจากปลายด้ามเล็กน้อย ซึ่งจะได้ด้ามไม้ไผ่ พร้อมมัดกับก้านใบมะพร้าว 3) ขั้นตอนการประกอบไม้กวาด นำก้านใบมะพร้าวมัดรวมกัน ก่อนตัดให้โคนก้านเสมอกันนำไม้สลักสอดเข้ารูที่ปลายด้าม พร้อมจัดให้อยู่กึ่งกลาง จากนั้นตอกตะปูและมัดด้วยลวดยึดให้แน่น ตอกตะปูเหนือไม้สลัก 2 จุด คือ จุดแรกเหนือไม้สลัก ประมาณ 12 เซนติเมตร จุดที่ 2 เหนือไม้สลัก 3-4 เซนติเมตร ทั้ง 2 จุด ตอกให้หัวตะปูเหลือโผล่ ประมาณ 1 เซนติเมตร จากนั้น นำเชือกหรือลวดมัดติดกับหัวตะปูให้แน่น นำก้านใบมะพร้าว 250-300 ก้าน วางล้อมปลายด้ามไม้ไผ่ โดยให้โคนก้านสูงกว่าตะปู จากนั้น ใช้เชือกหรือลวดที่มัดติดหัวตะปูมัดรอบโคนก้านมะพร้าวให้แน่น แบ่งก้านมะพร้าวบริเวณไม้สลักออกเป็นมัด จากนั้นใช้เชือดหรือลวดมัดเรียงติดกับไม้สลักทั้งสองข้างให้แนบชิดกัน ใช้ลวดหรือเชือกที่มีหัวตะปูจุดที่ 2 มัด ก้านมะพร้าวติดกับปลายด้ามให้แน่น แล้วมัดให้เรียงชิดติดกันก็เป็นอันเสร็จสิ้น สำหรับต้นทุนที่ใช้ในการผลิตไม้กวาดทางมะพร้าวนั้น จะมีต้นทุนประมาณ 15-20 บาทต่อด้าม จัดจำหน่ายในราคาด้ามละ 40 บาท กำไรประมาณ 20-25 บาทต่อชิ้น ใช้เวลาในการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 10-15 วัน 1 คนสามารถทำได้ 5 ด้ามต่อวัน มีการจัดจำหน่ายตามหมู่บ้านตามท้องตลาดซึ่งเหมาะสำหรับนำมาทำเป็นอาชีพเสริม

จากข้อมูลข้างต้น การทำไม้กวาดทางมะพร้าวนั้นเหมาะสำหรับการทำเป็นอาชีพเสริมอย่างมาก เพราะวัสดุที่ใช้ทำสามารถหาได้จากชุมชน มีต้นทุนน้อย ตลาดมีความต้องการสูง เวลาที่ในในการทำไม่นาน สามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลา เหมาะกับทุกเพศทุกวัย และสามารถสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชน  ผู้จัดทำจึงอยากส่งเสริมให้มีการขยายผลโดยการจัดจำหน่ายในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งจะมีประโยชน์เป็นอย่างมาก จะช่วยให้สมาชิกในชุมชนมีพื้นที่การจัดจำหน่ายที่กว้างขึ้น มีการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมผ่านการจำหน่ายไม้กวาดทางมะพร้าวออนไลน์ และสามารถนำรายได้มาใช้จ่ายในครอบครัวได้

             

อื่นๆ

เมนู