ข้าพเจ้านายชินกฤต บุษรากุล ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง NS03 ได้ลงพื้นที่จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ โดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาสามัญประจำบ้านอย่างถูกวิธี เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเองในกรณีที่เจ็บป่วยไม่รุนแรงได้ เป็นการช่วยลดการออกไปยังสถานที่ต่าง ๆ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยวิทยากรได้ให้ความรู้เรื่องการใช้ยาสามัญประจำบ้านอย่างถูกวิธีดังนี้

      ยาสามัญประจําบ้าน คือ  ยาที่กระทรวงสาธารณสุขได้พิจารณาเอาไว้ว่าเป็นยาที่เหมาะสม ที่สามารถให้ประชาชนหาซื้อมาใช้ได้เองตามร้านขายยาทั่วไปโดยไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์ เพื่อใช้รักษาอาการเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน  

ใช้ “ยาสามัญประจำบ้าน” อย่างไรให้ปลอดภัย

  1. ต้องอ่านฉลากยาและเอกสารกำกับตัวยาให้เข้าใจก่อนใช้ยาทุกครั้ง จะได้ไม่เกิดความผิดพลาด
  2. ควรใช้ยาให้ถูกต้องตามที่เอกสารกำกับยาได้ระบุไว้ ห้ามใช้ยาเกินขนาดโดยเด็ดขาด
  3. เลี่ยงการใช้ยาที่ผิดกับโรค เนื่องจากโรคบางอย่างต้องใช้ตัวยาในการรักษาที่ต่างชนิดกัน

เก็บ “ยาสามัญประจำบ้าน” อย่างไรให้ถูกต้อง

  1. ให้แยกยาออกเป็นประเภทต่างๆ อย่างชัดเจน ตัวยาไหนสำหรับรับประทาน ตัวยาไหนสำหรับใช้ภายนอก
  2. ยาที่ดีจะต้องมีฉลากที่ระบุข้อมูลไว้อย่างถูกต้อง ชัดเจน ตัวหนังสือไม่จาง ไม่ขาดหาย
  3. ต้องเก็บยาไว้ในที่ที่ไม่มีแสงแดด ไม่โดนความร้อน ไม่สัมผัสกับความชื้น หรืออยู่ใกล้กับเปลวไฟ
  4. ไม่ควรเก็บยาชนิดอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องไว้ในตู้ยาสามัญประจำบ้าน เพราะอาจจะทำให้หยิบผิดได้
  5. ต้องเก็บยาให้พ้นจากมือเด็ก

      นอกจากนี้ ยังควรมีอุปกรณ์สำหรับปฐมพยาบาลเบื้องต้น (ไม่ใช่ยาสามัญจำบ้าน) เช่น สำลี พลาสเตอร์ปิดแผล ผ้าก๊อซ เป็นต้น และนี่ก็คือประโยชน์และความสำคัญที่แต่ละบ้านจะต้องมียาสามัญประจำบ้าน ติดเอาไว้ป้องกันโรคและอาการบาดเจ็บเบื้องต้นที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา อีกทั้ง ยาสามัญต่างๆ เหล่านี้สามารถหาซื้อได้ตามร้านทั่วไป และต้องศึกษาตัวยาและข้อมูลอื่นๆ ให้รอบด้านก่อนซื้อมาใช้ เพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการรักษาโรคได้อย่างปลอดภัย ทั้งนี้คณะทำงานได้มอบกล่องยาสามัญประจำบ้านให้กับผู้สูงอายุในตำบลวังเหนือสำหรับไว้ใช้ในครัวเรือนอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู