ข้าพเจ้า นางสาวเกศิณี  ภักดีพันธ์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานในกลุ่ม NS02 –ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2564 ดังนี้

คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมกับทีมจ้างงานตำบลชุมเห็ดได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับด้านสภาวะสมองเสื่อมและโรคซึมเศร้าแก่ผู้สูงอายุโดยมีวิทยากรจากศูนย์อนามัยประจำตำบลชุมเห็ดมาให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ อาสาสมัครประจำหมู่บ้านและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมที่ตามมาตรการป้องกันที่กำหนดซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมด้านการส่งเสริมเรื่องของสุขภาพเนื่องในสังคมไทยมีผู้สูงอายุที่อยู่ติดบ้านมากขึ้นทำให้เกิดความเสี่ยงโรคด้านสมองและร่างกายที่ตามอายุวัย

โดยกิจกรรมดังกล่าวได้ทำการประสานงานกับ เทศบาลเมืองชุมเห็ดและกำนันประจำตำบลชุมเห็ดได้ขอจัดกิจกรรมดังกล่าวในพื้นที่หมู่บ้านโกรกขึ้นหนู ซึ่งภายในกิจกรรมได้มีการให้ความรู้ด้านภาวะโรคซึมเศร้าว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร  มีวิธีการช่วยนวดผ่อนคลายและการเล่นเกมตอบคำถามกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยประจำตำบลชุมเห็ดและ

อีกกิจกรรมที่ได้จัดภายในวันเดียวกันคือกิจกรรมออกกำลังเต้นสร้างสุขภาพนำโดยอาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์และผู้จ้างงานเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการหาทางออกของโรคซึมเศร้า ซึ่งได้พาทำกิจกรรมนันทนาการ  การใส่จังหวะประกอบเพลง

ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมเป็นอย่างยิ่ง และมีผู้เข้าร่วมเสนอแนะอยากให้จัดโครงการอีกในครั้งต่อๆไป

ทั้งนี้  โดยกิจกรรมทั้งหมดที่จัดทำขึ้นได้รับความร่วมมือจากพี่น้องชาวตำบลชุมเห็ดเป็นอย่างดี และให้ความร่วมมือตามมาตรการ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ทั้งนี้การปฏิบัติงานต่างๆ ความระมัดระวังด้านโรคติดต่ออย่างเข้มงวดโดยให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือและเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งเมื่อเข้าตามที่ต่างๆในชุมชนตามที่เทศบาลเมืองชุมเหตุได้กำหนดไว้

 

อื่นๆ

เมนู