ข้าพเจ้านางสาวกัญญาณี คณาศรี บัณฑิตจบใหม่
หลักสูตร: การพัฒนาสินค้าหัตถกรรม คหกรรมในชุมชนสู่มาตรฐาน NS01

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงสำรวจเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเด็กนักเรียนที่เข้ามาเรียนที่นี้มีอายุระหว่าง 2-4 ขวบ คุณครูผู้สอนไดให้ข้อมูลด้านสุขภาพของเด็กเล็กว่าโรคที่เกิดการติดต่อแพร่ระบาดบ่อยครั้งคือ “โรคมือเท้าปาก”

ก่อนอื่นเรามารู้จักกับ “โรคมือเท้าปาก” กันก่อนนะคะ โรคมือเท้าปากเป็นโรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็กโดยเฉพาะเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี มักมีการระบาดช่วงฤดูฝน สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่มเอนเตอโรไวรัสมีหลายสายพันธุ์ส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง ลักษณะการติดต่อเชื้อไวรัสจะแพร่ระบาดผ่านทางระบบทางเดินหายใจ สามารถติดต่อโดยตรงจากการสัมผัสน้ำมูก น้ำลาย และอุจจาระของผู้ป่วยสามารถติดต่อโดยอ้อมจากการสัมผัสผ่านของเล่น มือผู้เลี้ยงดู น้ำและอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อโรค ลักษณะอาการมีอาการไข้ เจ็บปาก น้ำลายไหล กินอาหารได้น้อยเนื่องจากมีแผลที่กระพุ้งแก้มและเพดานปากมีผื่นเป็นจุดแดงหรือตุ่มน้ำใสที่บริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า รอบก้นและอวัยวะเพศอาจมีผื่นตามลำตัว แขนและขาได้มักมีอาการประมาณ 2-3 วันและดีขึ้นจนหายใน 1 สัปดาห์ ส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรงบางรายอาจมีภาวะขาดน้ำจากกินอาหารและน้ำน้อยลง

โรคมือเท้าปากไม่น่ากลัวแต่ก็ประมาทไม่ได้ถึงอาการจะไม่รุนแรงหากเกิดภาวะแทรงซ้อนอาจทำให้ถึงแก่ชีวิตได้ เราควรช่วยกันป้องกันโดยเฉพาะผู้ปกครองและคนดูแลเด็กต้องให้ความสำคัญกับเด็กในเรื่องความสะอาดเป็นอย่างมากเพราะเด็กเล็กยังไม่สามารถดูแลตัวเองได้ 100% ดังนั้นควรทำความสะอาดพื้นที่ให้เป็นประจำและหมั่นล้างมือบ่อยๆรวมถึงตัวเด็กด้วย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรมีมาตรการการป้องกันคือ จัดให้มีกิจกรรมการล้างมือบ่อยๆ ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกสัปดาห์ มีการเฝ้าสังเกตอาการของเด็กเล็กและสุดท้ายคือหากพบเด็กมีอาการควรให้เด็กหยุดพักรักษาอาการอยู่บ้านเพื่อเป็นการหยุดการแพร่ระบาดค่ะ

อื่นๆ

เมนู