ภูมิปัญญาสมุนไพร แช่เท้าด้วยสมุนไพร

ข้าพเจ้านางสาวนภาพร นาคินชาติ บัณฑิตจบใหม่

หลักสูตร: การพัฒนาสินค้าหัตถกรรม คหกรรมในชุมชนสู่มาตรฐาน NS01

               สมุนไพรมีสรรพคุณและประโยชน์ที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนาน ด้วยความที่ข้าพเจ้าและทีมงานให้ลงสำรวจพื้นที่ ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ต่างก็อุดมไปด้วยพืชพรรณนานาชนิด สมุนไพรแต่ละชนิดมีสรรพคุณที่หลากหลายสามารถนำมาเลือกใช้ได้ทันทีโดสมุนไพรที่มีสรรพคุณเหมาะกับการนำมาแช่เท้ามีอยู่ด้วยกันหลายชนิด แต่ละชนิดล้วนมีคุณประโยชน์ในตัวเองทั้งสิ้นสมุนไพรที่มีสรรพคุณแช่เท้าโดยเฉพาะ เช่น ผิวมะกูด ใบมะขาม ไพร ขมิ้น เป็นต้น

การทำสมุนไพรแช่เท้าโดยจะนำสมุนไพรสดที่มีสรรพคุณแช่เท้าโดยเฉพาะนำมาทำความสะอาดหั่นหรือสับเป็นชิ้นต่มต้องการนำมาผสมกับน้ำอุ่นแล้วน้ำเท้าลงไปแช่และนวดเท้าเบาๆ เป็นเวลา 15-30 นาที สมุนไพรแต่ละชนิดจะค่อยๆทำให้รู้สึกผ่อนคลายตามสรรพคุณสมุนไพรแต่ละชนิด โดยภาพรวมของการนำสมุนไพรมาแช่เท้าจะมีสรรพคุณดังนี้

มะกูดมักพบเห็นไดง่ายในชุมชน ตำบลบ้านด่าน การใช้ประโยชน์จากผิวมะกูดช่วยในเรื่องของการไหลเวียนของโลหิตที่ทำให้ระบบไหวเวียนได้ดีขึ้นจากเท้าไปทั่วร่างกายนอกจากนี้กลิ่นของผิวใบมะกูดทำให้รู้สึกหอม สดชื่นอีกด้วย

ใบมะขาม ช่วยแก้อาการคันและยังช่วยลดปัญหากลิ่นเท้าไพร ช่วยบรรเท้าในเรื่องของการอักเสบเคล็ดขัดยอกของกล้ามเนื้อภายในร่างกายและช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยขมิ้น ช่วยในการบำรุงผิวพรรณให้ผิวชุ่มชื้นและแก้ปัญหาเรื่องของอาการอักเสบได้อีกด้วย

อยากเสนอแนะ ให้มีการจัดอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรและสรรพคุณจากสมุนไพรสดของการแช่เท้า เพื่อให้คนในชุมชนได้มีความรู้และนำไปปฏิบัติได้เองที่บ้านเพื่อสุขภาพที่ดีของคนในชุมชน เพราะสมุนไพรล้วนแต่เป็นสมุนไพรที่มีอยู่ในตำบลบ้านด่าน การแช่เท้สด้วยสมุนไพรจึงถือว่าเป็นอีกทางเลือกในการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงปลอดภัยจากโรคต่างๆที่อาจเกิดกับตนเองและคนในครอบครัวได้

 

อื่นๆ

เมนู