ข้าพเจ้า มาริสา นาคหาญ ประเภทประชาชน ตำบลวังเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จากที่ข้าพเจ้านางสาวมาริสา นาคหาญและทีมงานในตำบลวังเหนือได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและประสานงานในตำบลวังเหนือเพื่อที่จะ ลงเก็บข้อมูลแบบฟอร์มในการพัฒนาชุมชนได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในหลายๆส่วน และได้แบ่งกันเป็นทีมเพื่อที่จะเก็บข้อมูลเร็วมากขึ้นและได้รับผิดชอบการลงพื้นที่สำรวจโรงพยาบาลในตำบลวังเหนือคือโรงพยาบาลบ้านปลัดปุ๊ก เพื่อที่จะดูการทำงานและนำมาพัฒนาการทำงาน ในชุมชนเล่นได้ศึกษาเพิ่มเติมของคนในชุมชนการเป็นอยู่ในช่วงโควิดที่ผ่านมาคนในตำบลมีการรับมือแบบไหนและมีการแนะนำการใช้ชีวิตประจำวัน

 

     

 

อื่นๆ

เมนู