ข้าพเจ้า มาริสา นาคหาญ ประเภทประชาชน ตำบลวังเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จากที่ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน ได้จัดโครงการสอนชาวบ้านทำปุ๋ยหมักและจุลินทรีย์ ในตำบลวังเหนือ ได้มีการสอนวิธีทำปุ๋ยหมัก และวิธีดูแลปุ๋ยหมักในระหว่างทำปุ๋ยหมัก และบอกประโยชน์ของปุ๋ยหมักที่ชาวบ้านพากันทำ เพื่อให้ชาวบ้านได้นำไปใช้ประโยชน์เพื่อลดการซื้อปุ๋ยและทำให้ครัวเรือนประหยัดค่าใช้จ่ายในค่าซื้อปุ๋ยและยังบอกวิธีการหมักปุ๋ยจากหน่อกล้วยให้ชาวบ้านได้เอาไปทำตามแต่ละครัวเรือน จุลินทรีย์ของหน่อกล้วยเป็นชื่อน้ำหมักที่คุ้นหูเป็นอย่างมาก และรับรู้มาตลอดว่าวิธีการผลิตนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยาก แค่มีเพียงหน่อกล้วยที่เอามาทำปุ๋ยหมัก เราสามารถเลือกขนาดที่จะนำมาใช้ทำปุ๋ยหมักของเราได้ วิธีทำก็แค่นำหน่อกล้วยมาสับให้เป็นชิ้นเล็กๆเพื่อนำใส่ไปในภาชนะ ก่อนที่จะนำใส่ไปก็มีวิธีการหมักประสมกับกากน้ำตาล ประสมให้มันเขากันและนำลงไปในภาชนะและเทน้ำลงในถังและปิดผาให้สนิท ทิ้งไว้ 7-15 วัน เราก็สามารถนำน้ำหมักที่เราหมักมาใช่ประโยชน์ได้ สามารถเอารดน้ำผักและอื่นๆ   การจัดโครงการครั้งนี้ ทำให้ชาวบ้านมีความรู้มากขึ้น

 

 

อื่นๆ

เมนู