ขนมข้าวแตน คือ อาหารว่างที่ทำจากข้าวเหนียวเป็นส่วนประกอบหลัก โดยนำข้าวเหนียวมาแช่น้ำนึ่งสุกคลุก อาจผสมกับส่วนประกอบอื่น เช่น น้ำแตงโม หรือน้ำผลไม้อื่น เกลือ น้ำอ้อย งา น้ำกะทิ แล้วทำให้เป็นแผ่นหรือรูปแบบอื่น ทำให้แห้งโดยใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์ หรือจากแหล่งพลังงานอื่น ทอดให้พอง อาจปรุงแต่งหน้าด้วยเครื่องปรุงต่างๆ เช่น น้ำตาลมะพร้าวเคี่ยว หมูหยอง น้ำพริกเผา ในกรณีที่แผ่นข้าวทำจากข้าวเหนียวโดยไม่มีส่วนประกอบอื่นเป็นส่วนผสม และมีน้ำตาลเคี่ยวเป็นเครื่องปรุงแต่งหน้า เรียกว่า “นางเล็ด” ถือเป็นโภชนาการอย่างหนึ่ง ทำเพื่อเพิ่มรายได้ ทำเมื่อยามว่างจากงานประจำ ซึ่งต้องใช้ภูมิปัญญาของตัวเอง คิด ดัดแปลง ปรับปรุง จึงจะสามารถจำหน่ายได้อย่างต่อเนื่อง

บ้านโยนช้า ตำบลบ้านด่านได้มีสินค้าโอทอป คือ ข้าวแตนด่านทิพย์ริเริ่มโดยกลุ่มพัฒนาสตรีบ้านโยนช้าเพื่อหารายได้เสริมหลังจากว่างจากการทำนา เดิมมีสมาชิก 15 คน ปัจจุบันในกลุ่มมี 20 คน ต้นทุนในการผลิตเกิดจากการระดมทุนจากสมาชิก เงินฝากธนาคารและกู้ยืมจากกองทุนหมู่บ้าน วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเป็นวัตถุดิบธรรมชาติที่หาได้ภายในหมู่บ้าน ได้แก่ ข้าวเหนียว แตงโม เกลือ น้ำตาล งาดำ ขั้นตอนการผลิตเกิดจากการนำข้าวเหนียวมานึ่งให้สุกคลุกเคล้ากับส่วนผสมที่เตรียมไว้ นำใส่แป้นพิมพ์แล้วตากแดดให้แห้งก่อนนำไปทอดแล้วบรรจุหีบห่อพร้อมออกจำหน่าย เคล็ดลับในการทำให้ข้าวแตนมีรสชาติดี คือ ตากข้าวให้แห้งสนิทใส่ถุงไม่ให้อากาศเข้าได้เพราะป้องกันความชื้น หากตากข้าวไม่แห้งสนิทข้าวแตนจะทอดไม่ขึ้นฟูโดยมีการจัดจำหน่ายในที่ทำการกลุ่มและในที่ชุมชน ร้านขายของฝากศูนย์จำหน่ายโอทอปอำเภอบ้านด่าน งานกาชาดและแหล่งตลาดที่จัดส่งเป็นประจำ เช่น ร้านขายของชำ ร้านค้าในปั๊มน้ำมัน ร้านบุรีรัมย์ของฝาก เป็นต้น ปัญหาที่พบ เงินทุนไม่เพียงพอ ขาดเทคโนโลยี ปัญหาในหน้าฝนหากฝนตกจะไม่สามารถตากข้าวได้ ยอดจำหน่ายและสั่งซื้อในฤดูฝนต้องผันแปรตามสภาพดินฟ้าอากาศ ในการแก้ไขปัญหาด้านเงินทุนนั้นได้มีการระดมทุนเพิ่มขึ้นทุกปีและสร้างโดมใสเพื่อแก้ปัญหาการตากข้าวในฤดูฝน

อาชีพเสริมจาการทำข้าวแตนนั้นได้เพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มพัฒนาสตรีและยังมีเงินจากการขายข้าวแตนฝากเข้าธนาคารเป็นเงินทุนในการผลิตในครั้งต่อไป ส่งเสริมอาชีพให้สมาชิกเพิ่มรายได้เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วยังเป็นแหล่งเรียนรู้การทำขนมข้าวแตนให้แก่ผู้ที่สนใจ ทำให้บ้านโยนช้ามีผลิตภัณฑ์โอทอปเป็นของตนเองและเป็นสินค้าหรือของฝากที่สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดบุรีรัมย์อีกทางหนึ่ง

 

อื่นๆ

เมนู