ข้าพเจ้า นางสาวเจณจิราภรณ์  วงค์ศรี ประเภท : ประชาชน

หลักสูตร: การพัฒนาสินค้าหัตถกรรม คหกรรมในชุมชนสู่มาตรฐาน NS01

ห้วงเดือนมีนาคม 2564 ข้าพเจ้าและสมาชิกได้นำข้อมูลจากการสำรวจมาวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของคนในชุมชนตำบลบ้าน เพื่อค้นหาปัญหาในการพัฒนาการสร้างรายได้จากอาชีพเสริมของแต่ละครัวเรือน ไม่ว่าจะเป็น ขั้นตอนการผลิต ต้นทุนในการผลิต และช่องทางการตลาดในการส่งขาย และจากการลงพื้นที่สำรวจในชุมชน พบว่ามีสินค้าแปรรูปที่น่าสนใจ คือ น้ำพริกปลาร้า (สูตรยายสม) ที่เป็นสินค้าขึ้นชื่อ ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและสมาชิกได้ลงพื้นที่สอบถาม นางสมทรัพย์ มณีวรรณ เป็นชาวบ้านหมู่ 11 บ้านโคกขาม ได้ทำน้ำพริกเป็นอาชีพหลัก จนเป็นสินค้าแปรรูปที่ขึ้นชื่อประจำท้องถิ่นและเป็นสินค้า OTOP น้ำพริกปลาร้า (สูตรยายสม) สามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป มีบริการส่งต่างจังหวัด และอีกช่องทางการสั่งซื้อผ่านเพจสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านด่าน(ของฝากชั้นเยี่ยมจากบ้านด่าน) ราคาสินค้า กระปุกละ 35 บาท 3 กระปุก 100 บาท

ดังนั้น สินค้าแปรรูปอย่างน้ำพริกปลาร้า สมารถทำเป็นอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนได้เป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู