ข้าพเจ้านางสาวอนุสรา กองไธสง  ประเภทบัณฑิตจบใหม่
หลักสูตร
: การพัฒนาสินค้าหัตถกรรม คหกรรมในชุมชนสู่มาตรฐาน NS01

        ขิงนับเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่อยู่คู่คนไทยมาช้านานตั้งแต่สมัยโบราณ ดั้งนั้นขิงสามารถนำไปประกอบอาหาร ทำเป็นของหวาน เครื่องดื่ม ใช้เป็นผักรับประทานสด ใช้เป็นเครื่องเคียงและใช้ทำเป็นยาสมุนไพร

จากการลงพื้นที่สำรวจในตำบลบ้านด่าน สืบเนื่องมาจากการพบการดำเนินชีวิตของชาวบ้านที่ใช้สมุนไพรในชีวิตประจำวัน ดั้งนั้นข้าพเจ้าจึงสนใจ เรื่องของขิง  พบว่าชาวบ้านส่วน มากนำขิงมาประกอบอาหาร อาทิ ไก่ผัดขิง หมูผัดพริกขิง ใช้เป็นผักเครื่องเคียงรับประทานคู่กับน้ำพริก และอีกมากมาย  เมนูของหวาน อาทิ บัวลอยขิง มันต้มขิง เมนูเครื่องดื่ม อาทิ น้ำขิงต้ม เต้าฮวยขิง  ขิงใช้ทำเป็นยาสมุนไพร ขิงมีสรรพคุณ มากมาย อาทิ เหง้า : รสหวานเผ็ดร้อน ขับลม แก้ท้องอืด จุกเสียด คลื่นไส้อาเจียน แก้หอบไอ ขับเสมหะ  เจริญอากาศธาตุ ต้น : รสเผ็ดร้อน ขับลมให้ผายเรอ ใบ : รสเผ็ดร้อน บำรุงกำเดา แก้ฟกช้ำ แก้ขัดปัสสาวะ  ดอก : รสเผ็ดร้อน แก้โรคประสาทซึ่งทำให้ใจขุ่นมัว ช่วยย่อยอาหา ราก : รสหวานเผ็ดร้อนขม แก้แน่น เจริญอาหาร แก้ลม ผล : รสหวานเผ็ด บำรุงน้ำนม แก้ไข้ แก้คอแห้ง เจ็บคอ แก่น : ฝนทำยาแก้คัน ดังนั้น ขิงมีฤทธิ์อุ่น ช่วยขับเหงื่อ ไล่ความเย็น ขับลม แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ช่วยให้เจริญอาหาร และทำให้ร่างกายอบอุ่น ในทางยานิยมใช้ขิงแก่ เพราะขิงยิ่งแก่จะยิ่งเผ็ดร้อนและมีใยอาหารมาก

จากการที่ผู้สำรวจได้ลงพื้นที่สำรวจสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรในชุมชนตำบลบ้านด่าน พบว่า ขิงนั้นมีความสำคัญมากกับการดำเนินชีวิตประจำวันของชาวบ้านในตำบลบ้านด่าน และขิงในตำบลบ้านด่านมีน้อยหรือยังไม่มีการเพิ่มมูลค่า จึงต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการสนับสนุนทางวิชาการ เช่น การจัดอบรมการแปรรูปขิงให้กับบุคคลในชุมชนที่เกี่ยวข้อง การสร้างแรงจูงใจในการรักษาสุขภาพด้วยสมุนไพร การส่งเสริมให้มีการปลูกขิงไว้จำหน่ายและบริโภค การหาแหล่งจำหน่ายให้แก่ประชาชน เพื่อเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ชุมชน และเป็นการดูแลสุขภาพอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู