การดูแล และให้อาหารนกยูง

นางสาวเจณจิราภรณ์  วงค์ศรี   ประเภท  ประชาชน

หลักสูตร: NS01 การพัฒนาสินค้าหัตถกรรม คหกรรมในชุมชนสู่มาตรฐาน    

จากการลงพื้นที่วัดบ้านระหาน (วัดเกาะแก้วธุดงคสถาน) ภายในวัดได้มีการเลี้ยงนกยูงเป็นจำนวนมาก จากการสอบถามพระสงฆ์ที่เป็นคนดูและนกยูง ท่านได้อธิบายการดูแล และการให้อาหารนกยูงว่าต้องปฏิบัติอย่างไรกับนกยูงบ้าง เพราะนกยูงนั้นค่อนข้างจะตกใจง่าย ดังนั้นการดูแลและการให้อาหารนั้นควรทำให้อย่างถูกวิธี

นกยูงเป็นสัตว์ที่มีความสวยงาม โดยเฉพาะนกยูงเพศผู้ที่มีหางสวยงาม ยิ่งเมื่อแพนหาง สีสันและลวดลายของหางสะดุดตามาก “นกยูงนั้น เป็นสัตว์ที่กินอาหารน้อย ให้ไม่ต้องเยอะ กินนิดหน่อย แล้วนกยูงจะใช้เวลาหมดไปกับการแต่งตัว ไซ้ขน รำแพนหาง โชว์ความสวยงามของตัวเองให้เพื่อนนกยูงด้วยกันดู ส่วนน้ำก็ให้เหมือนกับการเลี้ยงไก่ ควรมีวิตามินหยดใส่น้ำไว้ให้ด้วย ป้องกันการเจ็บป่วย นอกจากนี้ โดยปกตินกยูงเป็นสัตว์ที่กินผักและผลไม้เป็นอาหาร ดังนั้น ควรให้ผักและผลไม้เป็นอาหารเสริมกับนกยูงด้วย แต่จากการลงพื้นที่สำรวจนกยูงนั้นจะปล่อยให้นกยูงหากินอย่างอิสระภายในวัด แต่ก็ยังให้หัวอาหารไว้เพื่อที่จะให้นกยูงกินบ้างเป็นบางครั้ง

   

นกยุงเป็นสัตว์ที่สวยงาม ชอบอยู่ในธรรมชาติแต่ยังมีความดุร้ายอยู่ในตัวการที่จะดูแลนกยูงให้ถูกวิธีนั้น จะต้องมีการจัดอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงนกยูงที่ถูกต้องจากผู้มีความรู้เกี่ยวกับนกยูง ไม่ใช่แค่การดูแลการให้อาหารนกยูง แต่ยังให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยง การขยายพันธ์นกยูงอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู